TE: Informationsteknik

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik ger en bred behörighet till vidare studier. Programmet ger inte minst en möjlighet till mycket tid för fördjupning inom webb och programmering. Vi är bra på programmering. Vi har legitimerade programmeringslärare och lärare från branschen som ger dig ett försprång när du ska studera vidare på universitetet. Vi erbjuder även gymnasieingenjörsutbildningen (Te4) med fördjupningen mjukvarudesign som ett valbart påbyggnadsår.
 

Fördjupning: SOFTWARE

Vi har lång erfarenhet av att utbilda inom teknik och programmering. Detta år har vi satsat extra mycket på tech och design och byggt ett makerspace där du kan labba med bland annat arduinos och VR-utrustning på dina tekniklektioner. Vi vill lära dig programmera på ett kreativt och praktiskt sätt. I kursen Tillämpad programmering kommer du ha möjlighet att fördjupa dig i exempelvis spelprogrammering i program som Unity och UnReal engine.
 
Du blir genom utbildningen bland annat behörig att läsa vidare till systemarkitekt och högskoleingenjör.
 

 

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Det är stort fokus på programmering och datorkunskap i relation till teknikutveckling för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid.

Ansökningskod

TEINF

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
VR/AR-utvecklare
Forskare
Programmerare
Fysiker
Lärare
Systemutvecklare
Ekonom
Webbutvecklare

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: SOFTWARE 400
Programmering 2 100
Webbserverprogrammering 100
Tillämpad programmering 100
Teknik - specialisering 100
Individuellt val 200
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Estetiskt val (ej specificerat) 100
Fysik 2 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2 50
Summa:
2500