TE: Informationsteknik

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik kombinerar modern och klassisk teknik, och förbereder dig inför studier till exempelvis dataingenjör, programmerare eller systemvetare. Du läser bland annat programmering 1 och 2, webbutveckling och webbserverprogrammering. Grundläggande för teknikprogrammet är också fördjupade kunskaper i matematik, kemi, teknik och fysik. NTI Gymnasiet har många års erfarenhet av programinriktningen informations- och medieteknik, vilket gör att du som elev möter en professionell organisation. Utbudet av individuella val innebär att du kan skräddarsy innehållet i din utbildning.
 

Fördjupning: SOFTWARE

Fördjupningen Software förbereder dig för vidare studier till exempelvis dataingenjör, mjukvaruutvecklare, gränssnittsdesigner/UX.

Årskurs 1 – Grunden: Under första året utvecklar du grundläggande kunskap och förmåga i teknik, programmering och webbutveckling med stöd från lärare.

Årskurs 2 – Fördjupning: I årskurs 2 fördjupar du dina kunskaper tillsammans med lärare och elever på en mer avancerad nivå. Du genomför ett teknikvetenskapligt projekt, för att utveckla din problemlösningsförmåga.

Årskurs 3 – Utveckla: Under årskurs 3 ligger fokus på att utveckla! Du driver och utvecklar projekt självständigt och tillsammans med andra. Inom gymnasiearbetet arbetar du utforskande och förbereder dig för högskolestudier.
 

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Det är stort fokus på programmering och datorkunskap i relation till teknikutveckling för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid.

Ansökningskod

TEINF

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
VR/AR-utvecklare
Forskare
Programmerare
Fysiker
Lärare
Systemutvecklare
Ekonom
Webbutvecklare

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: SOFTWARE 400
Programmering 2 100
Webbserverprogrammering 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 2 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:
Idrott och hälsa 2 100
Engelska 7 100
Gränssnittsdesign 100
Entreprenörskap 100
Estetisk kommunikation 1 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Summa:
2500