NTI TEKNIK

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik. Vi kan programmering. Vi har legitimerade bransch- och programmeringslärare som ger eleverna ett försprång när de ska studera vidare på universitetet. Teknikprogrammet med Inriktning informations- och medieteknik på NTI Gymnasiet Sollentuna ger en bred behörighet till vidare studier. Programmet innebär inte minst en möjlighet till fördjupning inom webb och programmering. Faktum är att våra teknikelever är så attraktiva på arbetsmarknaden att många får jobb direkt efter avslutade studier.

 

Fördjupning: SOFTWARE

Du som väljer fördjupningen software vill utveckla dina kunskaper inom tech. Du lär dig olika programspråk och hur du applicerar dina kunskaper i verklighetsbaserade sammanhang. Du får möjlighet att kombinera din kreativitet genom att kombinera teknik och estetik i bland annat kursen Gränssnittsdesign. Du blir genom utbildningen behörig att läsa vidare till bland annat systemarkitekt och högskoleingenjör.

 

Fördjupning: ENGINEERING

Tycker du matematik är kul? Då ska du välja en utbildning som utmanar dig. Engineering ger gedigen träning i teknisk och matematisk problemlösning. Fördjupningen ger dig behörighet att söka till civilingenjörsprogrammet – ja, och till vilken annan högskoleutbildning som helst inom teknikområdet. I Sverige så väl som internationellt.

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Det är stort fokus på programmering och datorkunskap i relation till teknikutveckling för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid.

Ansökningskod

TEINF

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
VR/AR-utvecklare
Forskare
Programmerare
Fysiker
Lärare
Systemutvecklare
Ekonom
Webbutvecklare

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: SOFTWARE 400
Programmering 2 100
Webbserverprogrammering 100
Tillämpad programmering 100
Gränssnittsdesign 100
Fördjupningskurser: ENGINEERING 400
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Tillämpad programmering 100
Matematik 5 100
Individuellt val 200
Engelska 7 100
Matematik 5 100
Fysik 2 100
Programmering 2 100
Privatjuridik 100
Idrott och hälsa 2 100
Estetisk kommunikation 100
Ledarskap och organisation 100
Summa:
2500