NTI TEKNIK

Teknikprogrammet inriktning Informations- och medieteknik ger en möjlighet att få ägna mycket tid tlll fördjupning inom webb och programmering. Du får en bred behörighet till vidare studier, men faktum är att våra TEINF-elever är så attraktiva på arbetsmarknaden att många får jobb direkt efter avslutade studier.

 

Fördjupning: SOFTWARE DEVELOPMENT

På vår spelinriktade fördjupning Software Development lär du dig att designa, bygga och testa datorspel av olika slag. Vi går igenom hela processen och ger både breda och djupa kunskaper inom spelgrafik och animation, programmering och design av spelets gränssnitt. Efter utbildningen är du redo för vidare studier inom detta eller andra områden, eller varför inte att skapa en egen indie-spelstudio?

 

Fördjupning: ENGINEERING

Gedigen träning i teknisk och matematisk problemlösning. Du läser matematik och andra teknikinriktade kurser till en hög nivå, exempelvis Matematik 5 och Matematik specialisering. Möjlighet till certifiering i programmering. Samtidigt innebär kurserna här att du får behörighet att kommas in på civilingenjörsutbildningar på universitetet.

Erik berättar om att plugga teknik på NTI Gymnasiet.

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Mer om

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Under din utbildning hos NTI Gymnasiet kommer du få du en större förståelse för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Teknikprogrammet på NTI Gymnasiet bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och uppmuntrar ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande. Du kommer få utveckla nya och kreativa lösningar, såväl med som utan digital teknik, för att skapa och möta framtidens förändringar.

Ansökningskod

TEINF

Om inriktningen

Informations- och medieteknik

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: SOFTWARE DEVELOPMENT 400
Programmering 2 100
Gränssnittsdesign 100
Digitalt skapande 1 100
Animation 1 100
Fördjupningskurser: ENGINEERING 400
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Programmering 2 100
Matematik 5 100
Individuellt val 200
Engelska 7 100
Tyska 3-4 100
Franska 3-4 100
Spanska 3-4 100
Ensemble 1 100
Entreprenörskap 100
Idrott och hälsa 2 100
Japanska 1-2 100
Kinesiska 1-2 100
Matematik specialisering 100
Animation specialisering 100
Cad 1-2 100
Digitalt skapande 1 100
Historia och Psykologi 100
Summa:
2500