NTI TEKNIK

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik på NTI Gymnasiet Sundsvall ger en bred behörighet till vidare studier. Programmet ger inte minst en möjlighet till mycket tid för fördjupning inom webb och programmering.

 

Fördjupning: ENGINEERING

Hos oss lär du dig processer inom produktutveckling genom våra lärares branscherfarenhet. Du kan pröva dina idéer i vårt Makerspace och genom kunskaper i entreprenörskap förverkliga dem. Ett första steg mot ingenjör!

 

Fördjupning: WEB

Denna fördjupning ger dig färdigheter i webbutveckling, design och bild. Här får du använda moderna programvaror inom layout, design eller bild. Tillsammans med engagerade och kompetenta lärare utvecklas din kreativitet och problemlösningsförmåga. Du får behörighet för vidare studier inom webbutveckling och programmering.

Erik berättar om att plugga teknik på NTI Gymnasiet.

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Mer om

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Under din utbildning hos NTI Gymnasiet kommer du få du en större förståelse för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Teknikprogrammet på NTI Gymnasiet bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och uppmuntrar ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande. Du kommer få utveckla nya och kreativa lösningar, såväl med som utan digital teknik, för att skapa och möta framtidens förändringar.

Ansökningskod

TEINF

Om inriktningen

Informations- och medieteknik

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: ENGINEERING 400
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Tillämpad programmering/Programmering 2 100
Teknik - specialisering 100
Fördjupningskurser: WEB 400
Webbutveckling 2 100
Gränssnittsdesign 100
Digitalt skapande 1 100
Webbserverprogrammering 1 100
Individuellt val 200
Matematik 5 100
Programmering 2 100
Webbutveckling 2 100
Gränssnittsdesign 100
Digitalt skapande 1 100
Entreprenörskap 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Engelska 7 100
Psykologi 1 50
Japanska steg 1 100
Idrott och hälsa 1 - specialisering 100
Historia 1a2 50
Summa:
2500