TE: Informationsteknik

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik på NTI Gymnasiet Umeå har ett starkt fokus på det senaste inom teknik- och IT-området. Utvecklingen går snabbt i en värld som är i ständig förändring och på teknikprogrammet har du de bästa möjligheterna att ligga i framkant. Vi erbjuder två fördjupningar på teknikprogrammet som ger din utbildning en spets inom antingen teknik eller programmering. Dessutom erbjuder vi det fjärde året med inriktning mjukvarudesign och infrastruktur.
 

Fördjupning: SOFTWARE

Du som väljer fördjupningen Software vill utveckla dina kunskaper inom tech och programmering. Du lär dig flera olika programspråk och att applicera dina kunskaper i verklighetsbaserade sammanhang. Du får en gedigen teknisk utbildning och en bred behörighet som ger dig möjlighet att söka vidare till högre studier, till exempel mot systemvetare eller högskoleingenjör. Eller varför inte fördjupa dina programmeringskunskaper ytterligare på vårt fjärde år?
 

Fördjupning: ENGINEERING

Du tycker matematik är kul och vill ha en utbildning som utmanar dig. Här får du gedigen träning i teknisk och matematisk problemlösning. Fördjupningen ger dig behörighet att söka till civilingenjörsprogrammet och vilken annan högskoleutbildning som helst inom teknikområdet – såväl i Sverige som internationellt.
 

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Det är stort fokus på programmering och datorkunskap i relation till teknikutveckling för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid.

Ansökningskod

TEINF

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
VR/AR-utvecklare
Forskare
Programmerare
Fysiker
Lärare
Systemutvecklare
Ekonom
Webbutvecklare

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: SOFTWARE 400
Programmering 2 100
Webbserverprogrammering 100
Webbutveckling 2 100
Digitalt skapande 1 100
Fördjupningskurser: ENGINEERING 400
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Matematik 5 100
Valfri programfördjupning 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:*
Engelska 7 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Idrott och hälsa 2 100
Psykolgi 1 + Historia 1a2 100
Entreprenörskap 100
Fotografisk bild 1 100
*Utbudet av kurserna kan variera beroende på elevunderlag
Summa:
2500