NTI TEKNIK

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik. Vi är bäst på tech och science i Uppsala och har behöriga lärare i datorämnen med erfarenhet från både universitet och arbetsliv. Bland våra fördjupningskurser kan nämnas matematik, fysik och programmering. Alla elever läser tillämpad programmering redan i årskurs 1. Teknikprogrammet ger dig möjlighet till vidare studier på högskolenivå och du blir även behörig till ett tekniskt fjärde år (TE4) hos oss med examen som gymnasieingenjör.

Du kan välja mellan följande fördjupningar:

 

Fördjupning: SOFTWARE

Du som väljer fördjupningen Software vill utveckla dina kunskaper inom tech. Du lär dig olika programspråk och att applicera dina kunskaper i verklighetsbaserade sammanhang. Du får möjlighet att kombinera din kreativitet genom att kombinera teknik och estetik i bland annat kursen Digitalt skapande. Du får en gedigen teknisk utbildning och en bred behörighet som ger dig möjlighet att söka vidare till högre studier, t.ex. systemvetare eller högskoleingenjör.

 

Fördjupning: ENGINEERING

Du tycker matematik är kul och vill ha en utbildning som utmanar dig. Här får du en gedigen träning i teknisk och matematisk problemlösning. Fördjupningen ger dig behörighet att söka till civilingenjörsprogrammet och vilken annan högskoleutbildning som helst inom teknikområdet – såväl i Sverige som internationellt.

 

Fördjupning: WEB

Denna fördjupning ger dig färdigheter i webbutveckling, design och digitalt skapande. Här får du använda moderna programvaror inom layout, design eller bild. Tillsammans med engagerade och kompetenta lärare utvecklas din kreativitet och problemlösningsförmåga. Du får en gedigen utbildning inom webbutveckling och dessutom en bred behörighet till vidare studier.

Erik berättar om att plugga teknik på NTI Gymnasiet.

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Mer om

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Under din utbildning hos NTI Gymnasiet kommer du få du en större förståelse för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Teknikprogrammet på NTI Gymnasiet bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och uppmuntrar ett kritiskt, kreativt och konstruktivt tänkande. Du kommer få utveckla nya och kreativa lösningar, såväl med som utan digital teknik, för att skapa och möta framtidens förändringar.

Ansökningskod

TEINF

Om inriktningen

Informations- och medieteknik

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Fördjupningskurser: SOFTWARE 400
Programmering 2 100
Webbserverprogrammering 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 2 100
Fördjupningskurser: ENGINEERING 400
Matematik 4 100
Fysik 2 100
Tillämpad programmering 100
Teknik - specialisering 100
Fördjupningskurser: WEB 400
Webbutveckling 2 100
Gränssnittsdesign 100
Digitalt skapande 1 100
Tillämpad programmering 100
Individuellt val 200
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Fysik 2 100
Gränssnittsdesign 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik - specialisering 100
Moderna språk (Ja, Fr, Sp, Ty) 100
Programmering 2 100
Webbutveckling 2 100
Webbserverprogrammering 1 100
Kemi 2 100
Teknik - specialisering 100
Historia 1a2 50
Summa:
2500