TE: Informationsteknik

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik. Vi är bäst på tech och science i Uppsala genom att ligga i framkant med verktyg, teknik och behöriga lärare, med erfarenhet från både universitet och arbetsliv. Bland våra fördjupningskurser kan nämnas matematik, fysik och programmering. Teknikprogrammet ger dig möjlighet till vidare studier på högskolenivå och du blir även behörig till ett tekniskt fjärde år (TE4) hos oss med examen som gymnasieingenjör.
 
Du kan välja mellan följande fördjupningar:
 

Fördjupning: SOFTWARE

Du som väljer fördjupningen Software vill utveckla dina kunskaper inom tech och programmering. Du lär dig olika programspråk och att applicera dina kunskaper i verklighetsbaserade sammanhang. Du får en gedigen teknisk utbildning och en bred behörighet som ger dig möjlighet att söka vidare till högre studier, t.ex. systemvetare eller högskoleingenjör.
 

Fördjupning: ENGINEERING

Du tycker matematik är kul och vill ha en utbildning som utmanar dig. Här får du en gedigen träning i teknisk och matematisk problemlösning. Fördjupningen ger dig behörighet att söka till civilingenjörsprogrammet och vilken annan högskoleutbildning som helst inom teknikområdet – såväl i Sverige som internationellt.
 

 

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Det är stort fokus på programmering och datorkunskap i relation till teknikutveckling för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid.

Ansökningskod

TEINF

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
VR/AR-utvecklare
Forskare
Programmerare
Fysiker
Lärare
Systemutvecklare
Ekonom
Webbutvecklare

Gymnasiegemensamma kurser1100
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma kurser400
Fysik 1a150
Kemi 1100
Teknik 1150
Gymnasiearbete100
Inriktningskurser300
Dator- och nätverksteknik100
Programmering 1100
Webbutveckling 1100
Fördjupningskurser: SOFTWARE400
Programmering 2100
Webbserverprogrammering100
Tillämpad programmering100
Webbutveckling 2100
Fördjupningskurser: ENGINEERING400
Matematik 4100
Fysik 2100
Tillämpad programmering100
Teknik - specialisering100
Individuellt val200
Biologi 1100
Engelska 7100
Entreprenörskap och företagande100
Fysik 2100
Gränssnittsdesign100
Historia 1a250
Idrott och hälsa 2100
Matematik 4100
Matematik 5100
Matematik - specialisering100
Moderna språk (Ja, Fr, Sp, Ty)100
Programmering 2100
Webbutveckling 2100
Webbserverprogrammering100
Summa:
2500