EK: Juridik

På ekonomiprogrammet inriktning juridik fördjupar du dig i bolagsjuridik och marknadslagstiftning. Du får lära dig mer om mänskligt beteende och får träna på att lösa olika typer av problem, till exempel affärstvister. På programmet får du gedigen kunskap inom juridikens olika delar, såsom internationell rätt, konstitutionell rätt samt straff- och processrätt. Utbildningen är varierande med bland annat rättegångsspel, projektarbeten, tävlingar och seminarier.
 
På EK: Juridik läser du följande fördjupning:
 

Fördjupning: Business Law

Läser du Business Law blir du väl förberedd för vidare studier på universitet och högskola, men även för att vara juridisk expert på framtidens företag. Här fokuserar vi på juridiska utmaningar som kommer att prägla framtidens allt mer digitala företagande. För att bli en duktig jurist behöver du kunna argumentera för din sak, vilket du får lära dig i kursen retorik. Du tränas också i entreprenörskap och får starta, driva och marknadsföra ditt eget företag genom UF.Här har du också möjligheten att läsa engelska 7 som individuellt val, vilket gör dig väl förberedd för vidare studier och möjlighet till maximala meritpoäng!
 

 

Mer om

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som fokuserar på kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha fördjupad kunskap kring: samhällsekonomi, företagsekonomi och entreprenörskap som krävs för att starta och driva företag. Utbildningen kommer även ge dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen på alla nivåer – från lokalt till globalt.

Under din utbildning hos oss utvecklar du kunskaper om ekonomiska förhållanden ur ett historiskt och nutidsperspektiv. Du kommer att få lära dig om hållbar utveckling, både från ett större miljöperspektiv och socioekonomiskt perspektiv. Med denna kunskap kommer du att utveckla fördjupade förståelsen för ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella avtal och juridik.

Inriktningen juridik kommer stärka din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem ytterligare, med hjälp av olika rättskällor och juridiska metoder. Du bygger upp en förståelse för de juridiska utmaningar som kommer med samhällets utveckling och digitalisering, och får kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.

Ansökningskod

EKJUR

Gymnasiegemensamma kurser1250
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma kurser350
Företagsekonomi 1100
Privatjuridik100
Moderna språk 1 alt 3100
Psykologi 150
Gymnasiearbete100
Inriktningskurser300
Affärsjuridik100
Rätten och samhället100
Psykologi 2a50
Filosofi 150
Fördjupning: Business Law300
Retorik100
Marknadsföring100
Entreprenörskap och företagande100
Individuellt val200
Idrott och hälsa 2100
Engelska 7100
Moderna språk100
Digitalt skapande100
Matematik 3b100
Grafisk kommunikation 1100
Ledarskap och organisation100
Musik100
Moderna språk 2100
Moderna språk 3100
Moderna språk 4100
Summa:
2500