NTI SAMHÄLLE

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation har en tydlig medieprofil och ger en bred repertoar av kunskaper för att du själv ska kunna skapa olika typer av mediala och digitala produktioner. I utbildningen använder vi moderna och aktuella programvaror för att skapa allt från podcasts och hemsidor till filmer och tidningsartiklar. Du får en bred och spännande utbildning som ger dig behörighet till vidare högskolestudier.

Du läser med följande fördjupning:

 

Fördjupning: MEDIA PRODUCTION

Fördjupningen innehåller teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Det omfattar områden som webbutveckling, gränssnittsdesign, digitalt skapande och medieproduktion. Här ryms färdigheter som bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild. Vi går även igenom mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället och psykologiska perspektiv på information och kommunikation. Vi har en modern medie- och podcaststudio där du kan arbeta med att göra olika produktioner för TV, radio och internet.

Mer om

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du att få en bred kunskap inom samtliga samhällsvetenskapliga områden med möjlighet för fördjupning inom beteendevetenskap eller medieämnen.

Under utbildningen kommer du få lära dig om samspelet mellan individ och samhälle på lokal och global nivå. I detta ingår ämnen rörande demokrati, kommunikation, jämställdhet, etik, och miljö. Ur ett historiskt perspektiv kommer du att förstå förhållanden i dagens samhälle för att kunna förstå framtida samhällsförändringar. Utifrån studier av samhällsfrågor kommer utbildningen ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till information och vetenskap.

I en allt snabbare förändrande värld blir digitaliseringen viktigare att förstå både för individ och organisation. Hos oss kommer du att få lära dig: hur medierna påverkar samhället, hur informationsprocesser ser ut på organisations-, företags- och individnivå.

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du kommer att få studera journalistik, information och medier både praktiskt och teoretiskt. Hos oss får även möjligheten att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp.

Ansökningskod

SAMED

Exempel på

framtida yrken

Journalist
Producent
Influencer
Kurator
Psykolog
Webbredaktör
Copywriter
Kommunikatör
Jurist

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 350
Journalistik, reklam och information 1 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50
Fördjupningskurser: MEDIA PRODUCTION 400
Webbutveckling 1 100
Gränssnittsdesign 100
Medieproduktion 2 100
Digitalt skapande 1 100
Individuellt val 200
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Idrott och hälsa 2 100
Instrument eller sång 1 100
Matematik 3b 100
Musikproduktion 1 100
Programmering 1 100
Samhällskunskap 2 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 2 100
Webbserverprogrammering 1 100
Summa:
2500