SA: Samhälle & Media

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation. Samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen går hand i hand. Därför är vårt samhällsvetenskapliga program med inriktning medier, information och kommunikation anpassat för att du ska få en så bred och framtidssäkrad utbildning som möjligt. Du får en klassiskt bred samhällsvetenskaplig utbildning i grunden samtidigt som du erbjuds förmånen att arbeta med den senaste moderna tekniken. Bland annat kommer du att lära dig att skapa 3D-modeller och bygga virtuella miljöer anpassade för AR och VR. Du får också lära dig att bygga hemsidor, skapa filmer och spela in poddar. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som öppnar många dörrar för dig som efter examen vill studera vidare på universitet eller högskola.
 
Du läser följande fördjupning:
 

Fördjupning: MEDIA PRODUCTION

Fördjupningen innehåller samhällsvetenskap, digital design och medieproduktion. Du kommer utöver en klassisk samhällsvetenskaplig utbildning också få lära dig att skapa 3D-modeller och bygga virtuella miljöer, samt utveckla webbsidor, skapa poddar och göra film. Vi har modern utrustning i våra VR/AR-labb och arbetar med aktuell programvara och de senaste platt- formarna för att du ska behärska tekniken i digitalt skapande. Detta är en fördjupning för dig som vill läsa Samhälle men också är intresserad av design och media.
 

 

Mer om

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du att få en bred kunskap inom samtliga samhällsvetenskapliga områden med möjlighet för fördjupning inom beteendevetenskap eller medieämnen.

Under utbildningen kommer du få lära dig om samspelet mellan individ och samhälle på lokal och global nivå. I detta ingår ämnen rörande demokrati, kommunikation, jämställdhet, etik, och miljö. Ur ett historiskt perspektiv kommer du att förstå förhållanden i dagens samhälle för att kunna förstå framtida samhällsförändringar. Utifrån studier av samhällsfrågor kommer utbildningen ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till information och vetenskap.

I en allt snabbare förändrande värld blir digitaliseringen viktigare att förstå både för individ och organisation. Hos oss kommer du att få lära dig: hur medierna påverkar samhället, hur informationsprocesser ser ut på organisations-, företags- och individnivå.

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du kommer att få studera journalistik, information och medier både praktiskt och teoretiskt. Hos oss får även möjligheten att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp.

Ansökningskod

SAMED

Exempel på

framtida yrken

Journalist
Producent
Influencer
Kurator
Psykolog
Webbredaktör
Copywriter
Kommunikatör
Jurist

Gymnasiegemensamma kurser1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma kurser300
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
Gymnasiearbete100
Inriktningskurser350
Journalistik, reklam och information 1100
Medieproduktion 1100
Medier, samhälle och kommunikation 1100
Psykologi 2a50
Fördjupningskurser: MEDIA PRODUCTION400
Webbutveckling 1100
Gränssnittsdesign100
Digitalt skapande 1100
Digitalt skapande 2100
Individuellt val200
Engelska 7100
Entreprenörskap och företagande100
Idrott och hälsa 2100
Instrument eller sång 1100
Matematik 3b100
Musikproduktion 1100
Programmering 1100
Samhällskunskap 2100
Tillämpad programmering100
Webbutveckling 2100
Webbserverprogrammering100
Summa:
2500