SA: Samhälle & Media

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation. Samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen går hand i hand. Därför är vårt samhällsvetenskapliga program med inriktning medier, information och kommunikation anpassat för att du ska få en så bred och framtidssäkrad utbildning som möjligt. Du får en klassiskt bred samhällsvetenskaplig utbildning i grunden samtidigt som du erbjuds förmånen att arbeta med den senaste moderna tekniken. Bland annat kommer du att lära dig att skapa 3D-modeller och bygga virtuella miljöer anpassade för AR och VR. Du får också lära dig att bygga hemsidor, skapa filmer och spela in poddar. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som öppnar många dörrar för dig som efter examen vill studera vidare på universitet eller högskola.

Du läser följande fördjupning:
 

Fördjupning: MEDIA PRODUCTION

Fördjupningen innehåller samhällsvetenskap, digital design och medie- produktion. Du kommer utöver en klassisk samhällsvetenskaplig utbildning också få lära dig att skapa 3D-modeller och bygga virtuella miljöer, samt utveckla webbsidor, skapa poddar och göra film. Vi har modern utrustning i våra VR/AR-labb och arbetar med aktuell programvara och de senaste platt- formarna för att du ska behärska tekniken i digitalt skapande. Detta är en fördjupning för dig som vill läsa Samhälle men också är intresserad av design och media.
 

 

Mer om

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du att få en bred kunskap inom samtliga samhällsvetenskapliga områden med möjlighet för fördjupning inom beteendevetenskap eller medieämnen.

Under utbildningen kommer du få lära dig om samspelet mellan individ och samhälle på lokal och global nivå. I detta ingår ämnen rörande demokrati, kommunikation, jämställdhet, etik, och miljö. Ur ett historiskt perspektiv kommer du att förstå förhållanden i dagens samhälle för att kunna förstå framtida samhällsförändringar. Utifrån studier av samhällsfrågor kommer utbildningen ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till information och vetenskap.

I en allt snabbare förändrande värld blir digitaliseringen viktigare att förstå både för individ och organisation. Hos oss kommer du att få lära dig: hur medierna påverkar samhället, hur informationsprocesser ser ut på organisations-, företags- och individnivå.

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du kommer att få studera journalistik, information och medier både praktiskt och teoretiskt. Hos oss får även möjligheten att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp.

Ansökningskod

SAMED

Exempel på

framtida yrken

Journalist
Producent
Influencer
Kurator
Psykolog
Webbredaktör
Copywriter
Kommunikatör
Jurist

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 350
Journalistik, reklam och information 1 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50
Fördjupningskurser: MEDIA PRODUCTION 400
Webbutveckling 1 100
Gränssnittsdesign 100
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Individuellt val 200
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Idrott och hälsa 2 100
Instrument eller sång 1 100
Matematik 3b 100
Musikproduktion 1 100
Programmering 2 100
Samhällskunskap 2 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 2 100
Webbserverprogrammering 100
Summa:
2500