NTI Gymnasieingenjör

I Sverige behövs 70 000 programmerare år 2022, enligt en prognos från branschorganisationen IT- och Telekomföretagen. Inom hela EU saknas en miljon programmerare.

— SvD Näringsliv 23 april 2018

 
Gymnasieingenjörsprogrammet är en ettårig eftergymnasial utbildning för dig som vill något av följande:

  • Börja arbeta med mjukvaruutveckling så snart som möjligt.
  • Få fördjupade kunskaper inom mjukvarudesign innan du läser vidare vid universitet eller högskola.
  • Ha ett spännande år med massor av programmering och problemlösning medan du bestämmer dig för vad du ska göra efter gymnasiet.
  • Skaffa kontakter inom branschen och ha möjlighet till givande extraarbete och examensarbete under dina vidare studier.
  • Starta ett eget företag inom området.

 
Företag inom mjukvaruutvecklingsbranschen skriker efter kvalificerad arbetskraft. För att korta ner vägen in i yrkeslivet, och öppna dörren för fler blivande utvecklare kommer NTI Gymnasiet Helsingborg startat ett gymnasieingenjörsprogram (även kallat tekniskt fjärde år) med profilen Informationsteknik, utgång mjukvarudesign.
 
En fjärdedel av utbildningen genomförs hos ett av våra samarbetsföretag, vilket ger dig en unik möjlighet att etablera dig inom branschen. Förutom spännande projekt tillsammans med våra samarbetsföretag och undervisning i världsklass kommer du att få chansen att driva och utveckla dina egna projekt. Vi har 14 platser och ansökan är öppen för elever upp till 22 år.
 
Behörighet

För att söka till gymnasieingenjörsprogrammet behöver du

  • Ha en examen från Teknikprogrammet. *
  • Ha minst betyget godkänt i kurserna Webbutveckling 1 och Programmering 1 **
  • Fylla som mest 22 år det kalenderår du påbörjar utbildningen.

*Du kan ansöka innan du tagit examen, och kompletterar sedan med ditt examensbevis. Du kan också ha motsvarande kunskaper, t.ex. IT-programmet om du läst kursen teknik 1.
** Eller motsvarande kunskap
 
Ansökan

Du ansöker till det fjärde året via ansökningswebben mellan 25 april–15 maj. Du ska bifoga ditt gymnasieexamensbevis tillsammans med din ansökan. Om du inte avslutat din gymnasieutbildning än skickar du in ditt gymnasieexamenbevis senast den 20 juni till det antagningskansli som har hand om din hemkommun.
 
Inloggningsuppgifter

Om du redan går på teknikprogrammet vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare för att få inloggningsuppgifter. Har du avslutat dina studier får du inloggningsuppgifter genom att skicka ett mejl till antagning@skanegy.se.
 
Studiebidrag och andra praktiska frågor

Utbildningen berättigar till studiebidrag och inackorderingstillägg hos CSN. Lunch äter du på någon av de restauranger skolan samarbetar med. För övriga frågor vänligen kontakta programansvarig nayef.osman@ntig.se

Se vår film om Gymnasieingenjör på NTI Gymnasiet Helsingborg!

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av IT-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur IT-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika IT-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 300
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Examensarbete 100
Inriktningskurser 100
Mjukvarudesign 100
Profilkurser 500
Programmering 2/3 100
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 2 100
Webbtjänster 100
Datalagring 100
Summa:
900