NTI TE4 - Gymnasieingenjör

För att få information, påminnelser och uppdateringar om event rörande TE4 gör en intresseanmälan.


I Sverige behövs 70 000 programmerare år 2024, enligt en prognos från branschorganisationen IT- och Telekomföretagen.

Inom hela EU saknas en miljon programmerare.

— Ny Teknik 2021

På NTI Johannebergs Gymnasieingenjörsprogram lär du dig under ett år att utveckla mjukvara, på ett professionellt sätt, tillsammans med andra och får de kvalifikationer branschen efterfrågar och blir redo att börja arbeta – eller studera vidare.

Du kommer lära dig flera olika moderna tekniker, koncept och metoder – t.ex. frontend-ramverk, REST, backend och databaser. Versionshantering med Git och GitHub Flow. CI/CD med automatiska kodtester. Funktionell programmering och en uppsjö av olika programmeringsspråk. Dessa kunskaper applicerar du praktiskt i komplexa projekt där ni arbetar tillsammans i team och bygger riktiga produkter med agila metoder med hjälp av Scrum.

På NTI fortsätter vi få in allt fler tjejer till våra teknikutbildningar och under läsåret 2021/2022 var nästan 40% av våra elever tjejer. Därför vill vi ge en extra uppmaning till dig som tjej och intresserad av programmering att söka till gymnasieingenjör – vi och branschen behöver dig!

En fjärdedel av utbildningen genomförs som projektarbete hos ett av våra samarbetsföretag, vilket ger dig en unik möjlighet att etablera dig inom branschen.

Gymnasieingenjörsprogrammet är en ettårig eftergymnasial utbildning för dig som vill något av följande:

 • Börja arbeta med mjukvaruutveckling så snart som möjligt.
 • Få fördjupade kunskaper inom mjukvarudesign innan du läser vidare vid universitet eller högskola.
 • Ha ett skoj år med massor av programmering och problemlösning medan du bestämmer dig för vad du ska göra efter gymnasiet.
 • Skaffa kontakter inom branschen och ha möjlighet till givande extraarbete och examensarbete under dina vidare studier.
 • Starta ett eget företag inom området.

BEHÖRIGHET & ANSÖKAN

För att söka till gymnasieingenjörsprogrammet behöver du:

 • Ha en examen från Teknikprogrammet. Du kan ansöka innan du tagit examen, och kompletterar sedan med ditt examensbevis.
 • Ha minst godkänt betyg i kurserna Webbutveckling 1 och Programmering 1 eller motsvarande kunskap.
 • Fylla som mest 22 år det kalenderår du påbörjar utbildningen.

 

TIDSPLAN

 • 2023-03-15 – Gymnasieantagningen öppnar ansökan.

När ansökan öppnat kommer du kunna ledda ner ansökningsblanketten här eller på gymnasieantagningens hemsida för TE4. Utöver ansökan behöver du en kopia av din studieplan som pdf (be någon administratör på skolan om hjälp om du inte vet hur). När du fått ditt examensbevis efter studenten skickar du in en kopia på det till gymnasieantagningen.

 • 2023-05-05 – Sista ansökningsdag.
 • 2023-06-16  – Sista dag att skicka in kopia på examensbevis.
 • 2023-06-30 – Gymnasieantagningen meddelar antagningsbesked via post till sökandes folkbokföringsadress. Avisering via mejl.
 • 2023-07-28 – Sista dag för sökande att svara på sitt antagningsbesked.

 

STUDIEBIDRAG OCH ANDRA PRAKTISKA FRÅGOR

Utbildningen berättigar till studiebidrag och inackorderingstillägg hos CSN. Under din studietid får du tillgång till egen dator. Lunch äter du på någon av de restauranger skolan samarbetar med. För övriga frågor vänligen kontakta programansvarig Daniel Berg.

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Gymnasieingenjör (TE4) är en vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Det är en eftertraktad yrkesutbildning som bygger på teknikprogrammet. Under året får du möjlighet att fördjupa dig i programmering och mjukvarudesign och det här är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter avslutad utbildning.

Ingenjörsmässiga arbetssätt
Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter, vilket innebär att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera problem och utveckla lösningar. Arbetssättet på utbildningen främjar ditt kreativa och konstruktiva tänkande samt din förmåga att ta initiativ, undersöka och pröva olika lösningar och metoder.

Yrkesförberedande
Du förbereds för den digitala arbetsmarknaden genom att du får utveckla förståelse av hur teori växelverkar med praktisk tillämpning. Dessutom får du kunskaper om ledarskap, samarbete, ekonomi och juridik i arbetslivet. Genom arbetssätten på utbildningen får du fördjupade kunskaper om projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation.

Praktik
Inom utbildningen ingår tio veckors praktik där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet. Praktiken bidrar till att du utvecklar en yrkesidentitet och får prova på att vara en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Mjukvaruutveckling
Vår profil ger dig specialiserade kunskaper om utformning, underhåll och drift av digitala system. Den ska även bidra till att fördjupa dina kunskaper om hur olika tjänster samverkar och underlättar informationsutbyte.

Examen
Uppfylld examen visar att du är förberedd för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör. Du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för mjukvaruutvecklare. Genom examensarbetet visar du på ingenjörsmässiga färdigheter genom att självständigt planera, genomföra och utvärdera ditt arbete.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av IT-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur IT-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika IT-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser300
Gymnasieingenjören i praktiken200
Examensarbete100
Inriktningskurser100
Mjukvarudesign100
Profilkurser500
Tillämpad programmering / Programmering 2 (beroende på vad du läst tidigare)100
Programmering 3100
Webbserverprogrammering 2 (Webbserverprogrammering 1 ej förkunskapskrav)100
Webbtjänster100
Datalagring100
Summa:
900