NTI Gymnasieingenjör

NTI Gymnasiet Johanneberg erbjuder stolt ett fjärde år på teknikprogrammet! Som enda skola i Göteborg ger vi dig möjligheten att läsa ett fjärde år till gymnasieingenjör med profilen Informationsteknik med utgång mjukvarudesign.

En fjärdedel av utbildningen kommer genomföras hos ett av våra samarbetsföretag som ger dig en unik möjlighet att etablera dig inom branschen

Förutom spännande projekt tillsammans med våra samarbetspartners och undervisning i världsklass kommer du att få chansen att driva och utveckla dina egna projekt.

MÅLET MED UTBILDNINGEN

Målet med gymnasieingejörsprogrammet är att erbjuda en förstklassig utbildning för dig något av följande passar in på:

Du vill

  • börja arbeta med mjukvaruutveckling direkt efter utbildningen.
  • starta ett eget företag inom området.
  • ha fördjupade kunskaper inom mjukvarudesign innan du läser vidare vid universitet eller högskola.
  • ha ett skoj år med massor av programmering och problemlösning innan du bestämmer dig vad du ska göra efter gymnasiet.

 

BEHÖRIGHET

För att söka till gymnasieingenjörsprogrammet behöver du

  1. Ha en examen från Teknikprogrammet.*
  2. Ha minst betyget godkänt i kurserna Webbutveckling 1 och Programmering 1.
  3. Fylla som äldst 22 år det kalenderår du påbörjar utbildningen.

* Du kan ansöka innan du tagit examen, och kompletterar sedan med ditt examensbevis (se ”Ansökan” nedan).

STUDIEBIDRAG OCH ANDRA PRAKTISKA FRÅGOR

Utbildningen är berättigad studiebidrag och inackorderingstillägg hos CSN.  Under din studietid får du tillgång till egen bärbar Macbook Pro. Lunch äter du på någon av de restauranger skolan samarbetar med. För övriga frågor vänligen kontakt rektor Erik Isakson, erik.isakson@ntig.se.

ANSÖKAN

Tillsammans med ansökan ska även examensbeviset bifogas. Elever som ännu inte avslutat sin gymnasieutbildning ska bifoga kopia på sin individuella studieplan (inklusive betyg). Ansökan sker genom gymnasieantagningen via följande sida: http://www.grkom.se/teknikprogrammet4

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av it-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur it-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika it-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 200
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Inriktningskurser 200
Mjukvarudesign 100
Examensarbete 100
Paket 500
Tillämpad programmering / Programmering 2 (beroende på vad du läst tidigare) 100
Programmering 3 100
Webbserverprogrammering 2 (Webbserverprogrammering 1 ej förkunskapskrav) 100
Webbtjänster 100
Datalagring 100
Summa: 900