NTI Gymnasieingenjör

Funderar du på om du ska plugga vidare efter gymnasiet eller om du ska jobba lite först? Vår utbildning Gymnasieingenjör ger dig möjlighet att göra både och.
Vi erbjuder dig en efterfrågad utbildning som leder till gymnasieingenjörsexamen och där du får möjlighet att fördjupa dig i programmering, som ju är framtidens språk. Erfarna lärare utformar undervisningen tillsammans med lokala företag. Utbildningen är öppen för elever upp till 22 år och du har din egen arbetsplats anpassad efter dina och branschens behov.

Vi samarbetar med både stora och små IT-arbetsplatser som exempelvis Tullverket och 65Nord. Genom att göra praktik på dessa företag får du en inblick vad det innebär att jobba inom branschen. Du lär dig att arbeta i team med arbetssätt som är anpassade till företagen. Vi har erfarna och legitimerade programmeringslärare som lotsar dig fram genom utbildningen.

Elever som gått Te4 på andra NTI-skolor runt om i landet har lyft fram följande skäl till varför de valde att gå utbildningen:

  1. Det är en chans att få komma ut i jobb snabbare.
  2. De vill plugga vidare men först vill de få egen erfarenhet från branschen.
  3.  En del vet inte riktigt vad de vill göra efter gymnasiet och testar Te4 för att få chans att se vad det innebär att jobba med programmering och IT.

Utbildningen är öppen för elever upp till 22 år.

 

 
Här skriver du även om du vill gå en preparandkurs i programmering innan utbildningen startar.

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av IT-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur IT-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika IT-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 300
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Examensarbete 100
Inriktningskurser 100
Mjukvarudesign 100
Profilkurser 500
Programmering 2 100
Programmering 3 100
Tillämpad programmering 100
Gränssnitt 3D 100
Teknikspecialisering 100
Summa:
900