NTI Gymnasieingenjör

Teknikprogrammet fjärde år

Om du läst ett treårigt teknikprogram på NTI Gymnasiet eller annan skolan kan du bygga på med ett fjärde utbildningsår och ta examen som gymnasieingenjör. Utbildningen ger goda möjligheter till jobb och förbereder dig för en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande ingår i det fjärde året. Alla elever läser kursen ”Gymnasieingenjören i praktiken” och utför ett examensarbete. Det fjärde året på NTI Gymnasiet i Lund fokuserar på Mjukvarudesign med ett särskilt fokus på fördjupade kunskaper inom programmering.

Behörighet

Genomgången treårig utbildning på teknikprogrammet inklusive kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1. Om du saknar kursen Webbutveckling 1 så kan du be rektor göra ett så kallat ”Rektors undantag”.

 

Ansökan

Du ansöker till det fjärde året via ansökningswebben mellan 25 april–15 maj. Du ska bifoga ditt gymnasieexamensbevis tillsammans med din ansökan. Om du inte avslutat din gymnasieutbildning än skickar du in ditt gymnasieexamenbevis senast den 20 juni till det antagningskansli som har hand om din hemkommun.

 

Inloggningsuppgifter

Om du redan går på teknikprogrammet vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare för att få inloggningsuppgifter. Har du avslutat dina studier får du inloggningsuppgifter genom att skicka ett mejl till antagning@skanegy.se.

 

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av IT-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur IT-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika IT-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 300
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Examensarbete 100
Inriktningskurser 100
Mjukvarudesign 100
Profilkurser 500
Datalagring 100
Programmering 2 100
Programmering 3 100
Tillämpad programmering 100
Webbserverprogrammering 2 100
Summa:
900