Läs om vår hantering av Covid-19.

NTI GYMNASIEINGENJÖR

Uppstart höstterminen 2021

För att korta ner vägen in i yrkeslivet, och öppna dörren för fler blivande utvecklare har NTI Gymnasiet Örebro startat ett gymnasieingenjörsprogram med profilen Informationsteknik, utgång mjukvarudesign.

Programmet är en ettårig eftergymnasial utbildning för dig som exempelvis vill:

  • Påbörja din karriär inom mjukvaruutveckling så snart som möjligt.
  • Få fördjupade kunskaper inom mjukvarudesign innan du läser vidare på universitet eller högskola.
  • Vidareutveckla dina kunskaper webbutveckling, programmering och problemlösning, samtidigt som du bestämmer dig för vad du ska göra efter gymnasiet.
  • Utveckla kontakter inom branschen under 10 veckor praktik.
  • Starta ett eget företag inom området.

Exempel på kurser: Gymnasieingenjören i praktiken 200p, Mjukvarudesign 100p

Intresseanmälan

Klick här för att komma till intresseanmälan.

 

Behörighet

För att kunna antas till utbildningen behöver du ha godkänt i någon av följande kurser: Programmering 1, Webbutveckling 1 eller Webbserverprogrammering 1.

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av it-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur it-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika it-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 200
Gymnasieingenjören i praktiken 200
-->
Profilkurser 600
Tillämpad programmering 100
Programmering 2 100
Programmering 3 100
Mjukvarudesign 100
Webbtjänster 100
Datalagring 100
Examensarbete 100
Summa:
900