NTI GYMNASIEINGENJÖR

Uppstart höstterminen 2021 – förlängd ansökningstid till 10 juni (tidigare 15 maj)!

För att korta ner vägen in i yrkeslivet, och öppna dörren för fler blivande utvecklare har NTI Gymnasiet Örebro startat ett gymnasieingenjörsprogram med profilen Informationsteknik, utgång mjukvarudesign.

Programmet är en ettårig eftergymnasial utbildning för dig som exempelvis vill:

  • Påbörja din karriär inom mjukvaruutveckling så snart som möjligt.
  • Få fördjupade kunskaper inom mjukvarudesign innan du läser vidare på universitet eller högskola.
  • Vidareutveckla dina kunskaper webbutveckling, programmering och problemlösning, samtidigt som du bestämmer dig för vad du ska göra efter gymnasiet.
  • Utveckla kontakter inom branschen under 10 veckor praktik.
  • Starta ett eget företag inom området.

Exempel på kurser: Gymnasieingenjören i praktiken 200p, Mjukvarudesign 100p

Behörighet

För att söka till gymnasieingenjörsprogrammet behöver du:

ha en examen från Teknikprogrammet.*
ha minst betyget godkänt i kurserna Webbutveckling 1 och Programmering 1 **
fylla som mest 22 år det kalenderår du påbörjar utbildningen.
* Du kan ansöka innan du tagit examen, och kompletterar sedan med ditt examensbevis
** Eller motsvarande kunskap

Till ansökan
Är du inte redo att ansöka riktigt än, men vill ha mer information om TE4?
Lämna en intresseanmälan!

Se vår presentation om TE4 som vi höll 3 mars:

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av it-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur it-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika it-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 200
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Profilkurser 600
Tillämpad programmering 100
Programmering 2 100
Programmering 3 100
Mjukvarudesign 100
Webbtjänster 100
Datalagring 100
Examensarbete 100
Summa:
900