NTI GYMNASIEINGENJÖR

 

Lediga platser

Vi har just nu ett fåtal lediga platser på NTI Gymnasieingenjör till HT21. Är du intresserad av en kvalitativ och framtidssäkrad utbildning? Kontakta Biträdande Rektor Andreas Holm på andreas.holm@ntig.se eller 019-446469.
 
För att korta vägen till yrkeslivet erbjuder NTI Gymnasiet Örebro gymnasieingenjörsprogrammet med profilen informationsteknik, utgång mjukvarudesign.

GYMNASIEINGENJÖR ÄR EN ETTÅRIG UTBILDNING MED 10 VECKORS APL/PRAKTIK FÖR DIG SOM VILL:

  • Påbörja din karriär inom mjukvaruutveckling så snart som möjligt.
  • Fördjupa dina kunskaper inom mjukvarudesign innan du läser vidare på universitet eller högskola.
  • Vidareutveckla dina kunskaper i webbutveckling, programmering och problemlösning, samtidigt som du bestämmer dig för vad du ska göra efter gymnasiet.
  • Utveckla kontakter inom branschen under 10 veckor praktik.
  • Starta ett eget företag inom området.

BEHÖRIGHET
För att söka till gymnasieingenjörsprogrammet behöver du:

  • Gymnasieexamen från Teknikprogrammet.
  • Godkänt betyg i kurserna Webbutveckling 1 och Programmering 1 (eller motsvarande kunskap).
  • Fylla som mest 22 år det kalenderår du påbörjar utbildningen.

Du kan ansöka innan du tagit gymnasieexamen, och kompletterar med ditt examensbevis under vårterminen.

Om du är intresserad eller vill veta mer om TE4 kan du lämna en intresseanmälan.
 

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av IT-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur IT-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika IT-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 300
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Examensarbete 100
Inriktningskurser 100
Mjukvarudesign 100
Profilkurser 500
Tillämpad programmering 100
Programmering 2 100
Programmering 3 100
Webbtjänster 100
Datalagring 100
Summa:
900