NTI Gymnasieingenjör

Företag inom tech-branschen skriker efter kvalificerad arbetskraft. För att korta ner vägen in i yrkeslivet erbjuder vi ett gymnasieingenjörsprogram (TE4), också kallat tekniskt fjärde år, med två olika inriktningar: Informationsteknik samt Nätverksteknik.
 

Inriktning Informationsteknik

Denna inriktning har utgång i mjukvarudesign. Du lär du dig att skapa mjukvara, både i form av webblösningar, fristående program och mobilappar. Du lär dig alla delar i processen med att skapa mjukvara – från idé- och skisstadie till färdig produkt och produktlivslängd. Du kommer få arbeta med den mjukvara och de IDE:n (utvecklingsspråk) som används ute på företagen och du kommer få arbeta med skarpa case som kommer direkt från våra samarbetsföretag.
 
Arbetssätt
Det sätt du kommer arbeta på under utbildningen skiljer sig från hur man arbetar på gymnasiet och kommer vara mer likt högskolans arbetssätt. Det ställer krav på att du arbetar självständigt och de kurser du läser kommer vara uppbyggda runt CDIO-modellen (concieve, design, implement, operate) där föreläsningar varvas med laborationer och inlämningsuppgifter.
 

Inriktning Nätverksteknik

Här lär du dig att bygga och underhålla nätverk och säkerställa att de följer de driftsstandarder som branschen kräver. Du kommer lära dig hur man säkerställer att man har en hög säkerhet i nätverket, hur man skyddar sig mot intrång och dataläckor. Du kommer arbeta i samma miljöer som finns ute på företagen och du kommer arbeta med verklighetsbaserade scenarier direkt från våra samarbetsföretag.
 

Hur är det att gå TE4?

Studenter på TE4 har en egen avdelning där de bedriver sina studier. Varje student kommer ha en egen laptop samt en dockningsstation med stor skärm, tangentbord och mus under det vardagliga arbetet. TE4-avdelningen är utformad som en modern kontorsmiljö, där det finns möjligheter till både arbete och avkoppling samt mötesrum med stor skärm för tex. videomöten. Egen kaffemaskin samt möjlighet att värma mat finns i direkt anslutning till salen finns också.
 

TE4-APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

I båda våra inriktningar ingår kursen ”Gymnasieingenjören i praktiken” som är 200 poäng. Denna kurs är din APL som du genomför ute på ett företag – antingen något av våra samarbetsföretag eller något annat lämpligt företag. Under din praktiktid kommer du få arbeta med och befästa de kunskaper du får i skolan.
 
Våra samarbetspartners:

 • Acrowd
 • Drivhuset
 • IBM
 • Meitner
 • TeamFront
   

  Ansökan

  Du kan ansöka till Gymnasieingenjörsprogrammet på 2 sätt, antingen via gymnasieantagningen eller genom att kontakta rektor Helena Wollin på helena.wollin@ntig.se eller 08-564 909 93.
   
  Ansökan stängde 17 maj 2022. Tidsplan för ansökan till nästa läsår uppdateras inom kort.
   

  Behörighet

  • Gymnasieexamen från Teknikprogrammet.
  • Godkänt betyg i kurserna Webbutveckling 1 och Programmering 1.
  • Fylla som mest 22 år det kalenderår du påbörjar utbildningen.

  Du kan ansöka innan du tagit gymnasieexamen, och kompletterar med ditt examensbevis under vårterminen.
   
  Har du några frågor om programmet eller ansökan?
  Hör av dig till rektor Helena Wollin på helena.wollin@ntig.se eller 08-564 909 93.

 • Mer om

  Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

  Gymnasieingenjör (TE4) är en vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Det är en eftertraktad yrkesutbildning som bygger på teknikprogrammet. Under året får du möjlighet att fördjupa dig i programmering och mjukvarudesign och det här är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter avslutad utbildning.

  Ingenjörsmässiga arbetssätt
  Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter, vilket innebär att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera problem och utveckla lösningar. Arbetssättet på utbildningen främjar ditt kreativa och konstruktiva tänkande samt din förmåga att ta initiativ, undersöka och pröva olika lösningar och metoder.

  Yrkesförberedande
  Du förbereds för den digitala arbetsmarknaden genom att du får utveckla förståelse av hur teori växelverkar med praktisk tillämpning. Dessutom får du kunskaper om ledarskap, samarbete, ekonomi och juridik i arbetslivet. Genom arbetssätten på utbildningen får du fördjupade kunskaper om projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation.

  Praktik
  Inom utbildningen ingår tio veckors praktik där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet. Praktiken bidrar till att du utvecklar en yrkesidentitet och får prova på att vara en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

  Mjukvaruutveckling
  Vår profil ger dig specialiserade kunskaper om utformning, underhåll och drift av digitala system. Den ska även bidra till att fördjupa dina kunskaper om hur olika tjänster samverkar och underlättar informationsutbyte.

  Examen
  Uppfylld examen visar att du är förberedd för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör. Du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för mjukvaruutvecklare. Genom examensarbetet visar du på ingenjörsmässiga färdigheter genom att självständigt planera, genomföra och utvärdera ditt arbete.

  Profil

  Informationsteknik

  Om utgången

  Mjukvarudesign

  Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av IT-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur IT-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika IT-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

  Gemensamma kurser300
  Gymnasieingenjören i praktiken200
  Examensarbete100
  Inriktning: Informationsteknik600
  Mjukvarudesign100
  Webbtjänster100
  Programmering 3100
  Gränssnittsdesign100
  Mobila applikationer100
  Teknik – specialisering100
  Inriktning: Nätverksteknik600
  Datorkommunikation & informationssäkerhet200
  Informationsteknisk arkitektur100
  Nätverk & kommunikationstjänster100
  Nätverksteknologier100
  Nätverksadministration100
  Summa:
  900