Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

NTI Gymnasieingenjör

Som enda skola i Umeå kan NTIGymnasiet erbjuda dig som har gått teknikprogrammet en efterfrågad ettårig yrkesutbildning som leder till gymnasieingenjörsexamen i mjukvarudesign.

Under året får du fördjupa dig i programmering och mjukvaruutveckling med ett fokus på webb och tillhörande tekniker. Erfarna lärare utformar branschnära och aktuell undervisning för att ge dig möjlighet att direkt efter avslutad utbildning börja arbeta. Under utbildningen ingår 10 veckors praktik på ett IT-företag.

Utbildningen till gymnasieingenjör är öppen för dig som är upp till 22 år och har en examen från teknikprogrammet.

Våra gymnasieingenjörer arbetar från sitt eget kontor vid hörnet på Storgatan 43.

Ansökan

För att göra en ansökan till gymnasieingenjör 2020 så fyller du i detta formulär, ansökan.

Välkommen!

För övriga frågor kontakta Jens Andreasson, jens.andreasson@ntig.se

eller Kaj Schmidt, kaj.schmidt@ga.ntig.se

Studiebidrag

Utbildningen är berättigad studiebidrag och inackorderingstillägg hos CSN. Lunch äter du på någon av de restauranger skolan samarbetar med.

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av it-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur it-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika it-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 200
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Summa: 200