NTI Gymnasieingenjör

Vi erbjuder dig en 1-årig utbildning som leder till gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen är ett fjärde år på teknikprogrammet och är utformad tillsammans med lokala företag vilka erbjuder praktikperioder i kombination med projekt. På skolan ger vi dig kunskaper, erfarenheter och verktyg för att arbeta från ide till färdig produkt. Utbildningen riktar sig till dig som har examen från teknikprogrammet och ännu inte fyllt 23 år.
 
Våra gymnasieingenjörer arbetar från sitt eget kontor vid hörnet på Storgatan 43.
 

Ansökan

Ansök senast 1 juni via knappen nedan.
 
Ansök här
 

Behörighet

För att läsa utbildningen bör du ha läst kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1, eller ha motsvarande kunskaper.
 

Har du några frågor om programmet eller ansökan?

Kontakta tf. rektor Sara Packman, sara.packman@ntig.se så hjälper vi dig!
 

Studiebidrag

Utbildningen är berättigad studiebidrag och inackorderingstillägg hos CSN. Lunch äter du på någon av de restauranger skolan samarbetar med.

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Gymnasieingenjör (TE4) är en vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Det är en eftertraktad yrkesutbildning som bygger på teknikprogrammet. Under året får du möjlighet att fördjupa dig i programmering och mjukvarudesign och det här är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter avslutad utbildning.

Ingenjörsmässiga arbetssätt
Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter, vilket innebär att såväl självständigt som tillsammans med andra analysera problem och utveckla lösningar. Arbetssättet på utbildningen främjar ditt kreativa och konstruktiva tänkande samt din förmåga att ta initiativ, undersöka och pröva olika lösningar och metoder.

Yrkesförberedande
Du förbereds för den digitala arbetsmarknaden genom att du får utveckla förståelse av hur teori växelverkar med praktisk tillämpning. Dessutom får du kunskaper om ledarskap, samarbete, ekonomi och juridik i arbetslivet. Genom arbetssätten på utbildningen får du fördjupade kunskaper om projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation.

Praktik
Inom utbildningen ingår tio veckors praktik där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet. Praktiken bidrar till att du utvecklar en yrkesidentitet och får prova på att vara en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Mjukvaruutveckling
Vår profil ger dig specialiserade kunskaper om utformning, underhåll och drift av digitala system. Den ska även bidra till att fördjupa dina kunskaper om hur olika tjänster samverkar och underlättar informationsutbyte.

Examen
Uppfylld examen visar att du är förberedd för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör. Du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för mjukvaruutvecklare. Genom examensarbetet visar du på ingenjörsmässiga färdigheter genom att självständigt planera, genomföra och utvärdera ditt arbete.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av IT-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur IT-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika IT-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser300
Gymnasieingenjören i praktiken200
Examensarbete100
Inriktningskurser100
Mjukvarudesign100
Profilkurser500
Gränssnittsdesign100
Programmering 3100
Webbserverprogrammering 2100
Webbtjänster100
Webbutveckling 3100
Summa:
900