NTI Gymnasieingenjör

Vi erbjuder dig som har gått teknikprogrammet en efterfrågad ettårig yrkesutbildning som leder till gymnasieingenjörsexamen. Under året får du fördjupa dig i programmering och mjukvaruutveckling. Erfarna lärare utformar branschnära och aktuell undervisning för att ge dig möjlighet att direkt efter avslutad utbildning börja arbeta.

Under utbildningen ingår 10 veckors praktik på ett spännande IT-företag. På skolan har du din egen arbetsplats anpassad efter dina och branschens behov. Vidareutbildningen har 14 platser och är öppen för elever upp till 22 år.

Informationskväll

Onsdag 21/4 kl. 17-18 är du som har sökt eller än nyfiken på att söka riktigt varmt välkommen på digital informationskväll om att läsa till gymnasieingenjör. Deltar gör lärare, skolledning, studie- och yrkesvägledare. Vi svarar på alla dina frågor och berättar mer om tiden under och efter utbildningen. Ta gärna med föräldrar och kompisar som också behöver veta mer.

Anslut till informationskvällen här

Ansökan

Ansökan till läsåret 2021/2022 stänger den 15 maj 2021.

Du gör din ansökan via Gymnasieantagningen i Uppsala kommun som öppnar i januari 2020. Här kan alla som är folkbokförda i Heby-, Knivsta-, Tierp-, Uppsala- eller Östhammars kommun göra ansökan till gymnasiet.

Du kan också söka direkt till NTI Gymnasiet Uppsala via denna anmälningslänk.

Du som är skriven i en annan kommun vänder dig till hemkommunens antagningskansli.

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen. Under utbildningen får möjlighet att fördjupa dig i programmering.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Informationsteknik

Om utgången

Mjukvarudesign

Med utgång i mjukvarudesign säkrar du ditt framtida jobb. Efterfrågan på programmerare är stor. Du får fördjupade kunskaper och färdigheter kring utveckling av it-projekt. Du kommer att få kunskaper på hur it-projekten kan utvecklas, utformas, underhållas och drivas på ett säkert tillvägagångssätt. Du kommer att lära dig hur olika hur olika it-system samverkar och utveckla färdigheter om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Gemensamma kurser 200
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Profilkurser
Mjukvarudesign 100
Webbtjänster 100
Tillämpad programmering 100
Programmering 2 100
Webbutveckling 2 100
Datalagring 100
Examensarbete
Examensarbete 100
Summa:
900