ES: Musik

Estetiska programmet med inriktning musik är en bred högskoleförberedande utbildning inom musikproduktion. Du studerar allt från gehörs- och musiklära till ensemblespel och musik- och medieproduktion. Vi arbetar med aktuella programvaror som används i branschen. Vi har flera ensemblerum och musikstudios som du som elev har tillgång till. Våra lärare har stor erfarenhet av sina ämnen och är verksamma inom musik även utanför skolan. Utbildningen kräver inga förkunskaper inom musik och kan leda till jobb eller vidare studier på universitet.
 

Fördjupning: MUSIC PRODUCTION

Detta är för dig som vill utvecklas inom musik och musikproduktion. Under utbildningen ges du möjlighet att lära dig att spela ett instrument eller utveckla din sång. Du får lära dig att skapa och producera din egen och andras musik. Du arbetar både på och bakom scenen och lär dig nå ut med musik via digitala medier. I trean fördjupar du dig antingen mot ensemble eller mot digital musikproduktion.
 

 

You make your mistakes to learn how to get to the good stuff.

- Quincy Jones

Estetiska programmet

Musik

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen musik ger dig fördjupade kunskaper inom musik, instrument och musikaliska begrepp. Du kommer att få färdigheter och förmåga att skapa och förfina din musik med datorn som verktyg. Inriktningen har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och musikvetenskap.

Ansökningskod

ESMUS

Exempel på

framtida yrken

Musiker
Musikproducent
Ljudtekniker
Ljudläggare

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Instrument eller sång 100
Ensemble med körsång 200
Gehörs- och musiklära 1 100
Fördjupningskurser: MUSIC PRODUCTION 500
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2/Ensemble 2 100
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Medieproduktion 1 100
Individuellt val 200
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Gränssnittsdesign 100
Idrott och hälsa 2 100
Instrument eller sång 2 100
Instrument eller sång 3 100
Matematik 2b 100
Matematik 3b 100
Moderna språk (Ja, Fr, Sp, Ty) 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Tillämpad programmering 100
Webbutveckling 1 100
Summa:
2500