Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Natur och samhälle

Vill du få ett helhetsperspektiv på de stora samhällsfrågorna? Gillar du både de naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga ämnena? I så fall kanske du ska fundera på denna tvärvetenskapliga inriktning av Naturvetenskapsprogrammet. Du kommer att arbeta i många olika projekt och träffa människor med många olika kunskaper och erfarenheter.

FÖRDJUPNINGAR PÅ NATURPROGRAMMET

Vi erbjuder två fördjupningar på naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur och samhälle, humnanistisk fördjupning och språk och kommunikation.

HUMANISTISK FÖRDJUPNING

Är du intresserad av och vill fördjupa dig inom människan och samhället? Du lär dig om hur människan fungerar både som individ och i grupp samt hur detta har sett ut över olika tider. Du läser bland annat kurser i psykologi och historia.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Samhället blir allt mer internationaliserat, vilket ställer större krav på människans språkkunskaper och färdigheter i att kommunicera. Förutom själva språken får du kunskaper om kulturerna i de länder där språken talas. Du läser fördjupningskurser inom moderna språk och engelska. Kursen i engelska ger extra meritpoäng till högskolan och det finns möjlighet att förbereda sig för Cambridgecertifiering.

Naturprogrammet har motsvarat mina förväntningar och det har alltid funnits hjälp att få vid behov. Utbildningen är upplagd så att det både är individuellt arbete och grupparbeten. Det tycker jag är bra för att det gör att jag får möjlighet att utvecklas och ta ansvar både individuellt och tillsammans med andra.

ELIN ENSTRÖM | Tidigare elev på naturvetenskapsprogrammet

 

IDROTTSPROFIL

På NTI Helix kan du kombinera dina studier med idrott. Läs mer om vår idrottsprofil här.

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einsten

Mer om

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge dig förståelse för naturen, fysik och om kemiska processer.

Under utbildningen kommer du att utveckla en förståelse för att naturvetenskap bygger på både teori och praktisk erfarenhet. Därför är ett metodiskt och praktiskt förhållningssätt som experiment, laborationer och fältstudier vanliga under utbildningen. Omvärlden är i konstant förändring och med hjälp av både biologi, fysik och kemi kan samband förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig att analysera samband, och använda logiskt tänkande genomgående i alla ämnen.

I yrkeslivet och på högskolan kommer du behöva ha ett systematiskt tillvägagångssätt, kritiskt tänkande och att hantera problem som du får lära dig hos oss. Du kommer att få lära dig att utveckla resonemang, argumentera och föra resonemang vilket du även kommer ha stor nytta av i framtiden både vetenskapligt och yrkesmässigt. I form av utförande av experiment kommer din förmåga att ta eget ansvar och samarbetsförmåga utvecklas som är viktiga komponenter för framtiden.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle på NTI Gymnasiet kombinerar naturvetenskap med studier av människan och den senaste tekniken inom området.

Ansökningskod

NASAM

Exempel på

Framtida yrken

Arbetsterapeut
Dietist
Fysioterapeut
Arkitekt
Psykolog
Socionom
Biomedicinsk analytiker
Forskare
Journalist
Lärare

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 200
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Lokal inriktning 300
Biologi 2 / Kemi 2 / Fysik 2 (välj en) 100
Datorteknik 1a 100
Entreprenörskap 100
Fördjupning: Humanvetenskap 300
Historia 2a 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Valbar programfördjupningskurs 100
Fördjupning: Internationell kommunikation 300
Engelska 7 100
Moderna språk steg 4 100
Valbar programfördjupningskurs 100
Summa:
2500