NTI NATUR

Programmet ger dig en bred behörighet till naturrvetenskapliga utbildningar. Vår fördjupning ger dig insikter och kunskaper om hur vi ska värna vår miljö och få en hållbar utveckling av samhället. Du läser biologi, kemi och fysik.

 

Fördjupning: HÅLLBAR UTVECKLING

Fördjupningen ger dig Matematik 4, Hållbart samhällsbyggande och Miljö- och energikunskap. Du har möjlighet att välja Matematik 5 som individuellt val. Vi tror att kompetens inom miljöfrågor och hållbarhet kommer vara mycket eftersökt i framtiden.

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einsten

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Biologi 2 100
Fördjupningskurser: HÅLLBAR UTVECKLING 300
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Matematik 4 100
Individuellt val 200
Entreprenörskap 100
Idrott och hälsa 2 100
Musik 100
Estetisk kommunikation 1 100
Film- och TV-kunskap 100
Grafisk kommunikation 1 100
Engelska 7 100
Animation 1 100
Matematik 5 100
Programmering 1 100
Skrivande 100
Fysik 2 100
Fotografisk bild 1 100
Summa:
2500