NA: Natur & Samhälle

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle passar dig som vill kombinera naturvetenskap med ett samhällsperspektiv. Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt som innebär färdigheter i problemlösning, att föra logiska resonemang och göra systematiska iakttagelser. Du lär dig också applicera dessa färdigheter inom andra samhällsvetenskapliga discipliner såsom geografi, miljö, energi och internationella relationer.
 

Fördjupning: GREENTECH

Inom denna fördjupning specialiserar du dig mot bioteknik och miljö där du genom ett naturvetenskapligt förhållningssätt undersöker hur klimat, ekologi och teknikutveckling kan påverka och användas för att skapa en hållbar och mer miljövänlig värld.
 

Fördjupning: GLOBAL SOCIETY

Om du är intresserad av att i framtiden arbeta med globala frågor för att skapa värde och hållbarhet, är detta fördjupningen för dig. Utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv utvecklar du en förståelse för hur samhällsbyggandet sker och ser ut både inom och utanför Sverige, med fokus på internationella relationer, humanism och hållbarhet.
 

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einsten

Mer om

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge dig förståelse för naturen, fysik och om kemiska processer.

Under utbildningen kommer du att utveckla en förståelse för att naturvetenskap bygger på både teori och praktisk erfarenhet. Därför är ett metodiskt och praktiskt förhållningssätt som experiment, laborationer och fältstudier vanliga under utbildningen. Omvärlden är i konstant förändring och med hjälp av både biologi, fysik och kemi kan samband förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig att analysera samband, och använda logiskt tänkande genomgående i alla ämnen.

I yrkeslivet och på högskolan kommer du behöva ha ett systematiskt tillvägagångssätt, kritiskt tänkande och att hantera problem som du får lära dig hos oss. Du kommer att få lära dig att utveckla resonemang, argumentera och föra resonemang vilket du även kommer ha stor nytta av i framtiden både vetenskapligt och yrkesmässigt. I form av utförande av experiment kommer din förmåga att ta eget ansvar och samarbetsförmåga utvecklas som är viktiga komponenter för framtiden.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle på NTI Gymnasiet kombinerar naturvetenskap med studier av människan och den senaste tekniken inom området.

Ansökningskod

NANAS

Exempel på

Framtida yrken

Arbetsterapeut
Dietist
Fysioterapeut
Arkitekt
Psykolog
Socionom
Biomedicinsk analytiker
Forskare
Journalist
Lärare

Gymnasiegemensamma kurser1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma kurser450
Biologi 1100
Fysik 1a150
Kemi 1100
Moderna språk100
Gymnasiearbete100
Inriktningskurser300
Biologi 2100
Geografi 1100
Samhällskunskap 2100
Fördjupningskurser: Greentech300
Bioteknik100
Miljö och energikunskap100
Naturvetenskaplig specialisering100
Fördjupningskurser: Global Society300
Hållbart samhällsbyggande100
Internationella relationer100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering100
Individuellt val00200
I mitten av åk 1 väljer du kurser till individuella valet. Vi kommer då presentera vilka kurser det finns att välja mellan.
Summa:
2500