Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen natutvetenskap passar dig som brinner för de naturvetenskapliga ämnena, är nyfiken, kreativ och vill hitta nya lösningar. I utbildningen varvas teori med praktiska laborationer och studiebesök. Du kommer att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt med teorierna som bakgrund.

FÖRDJUPNINGAR PÅ NATURVETENSKAP

MATEMATIK
Detta är fördjupningen för dig som tycker att matematik är bland det roligaste som finns. Du dyker ner i ämnet på djupet genom kurserna Matematik 5 och Matematik specialisering. Båda kurserna ger extra meritpoäng till högskolan och i specialiseringskursen finns det också möjlighet att läsa på högskolan redan under din gymnasietid.

IT/PROGRAMMERING
Detta är fördjupningen för dig som tycker om programmering och som vill fortsätta med högre studier inom IT, exempelvis dataingenjör.

”Jag kan välja kurser utifrån alla mina intressen”

Den främsta anledningen till att jag valde Helix är hur mycket frihet jag har över min egen skolgång. Det finns väldigt mycket möjligheter att välja kurser som inte nödvändigtvis finns inom mitt program, vilket jag tycker är fantastiskt för någon som jag som har väldigt spridda intressen.
MAX PETTERSSON | Tidigare elev på naturvetenskapsprogrammet

 

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einsten

Mer om

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge dig förståelse för naturen, fysik och om kemiska processer.

Under utbildningen kommer du att utveckla en förståelse för att naturvetenskap bygger på både teori och praktisk erfarenhet. Därför är ett metodiskt och praktiskt förhållningssätt som experiment, laborationer och fältstudier vanliga under utbildningen. Omvärlden är i konstant förändring och med hjälp av både biologi, fysik och kemi kan samband förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig att analysera samband, och använda logiskt tänkande genomgående i alla ämnen.

I yrkeslivet och på högskolan kommer du behöva ha ett systematiskt tillvägagångssätt, kritiskt tänkande och att hantera problem som du får lära dig hos oss. Du kommer att få lära dig att utveckla resonemang, argumentera och föra resonemang vilket du även kommer ha stor nytta av i framtiden både vetenskapligt och yrkesmässigt. I form av utförande av experiment kommer din förmåga att ta eget ansvar och samarbetsförmåga utvecklas som är viktiga komponenter för framtiden.

Inriktningen naturvetenskap kommer ge dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Ansökningskod

NANAT

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Kemist
Läkare
Jurist
Lärare
Psykolog
Analytiker

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 400
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Lokal inriktning 200
Datorteknik 1a 100
Entreprenörskap 100
Fördjupning: IT/programmering 200
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Fördjupining: Matematik 200
Matematik 5 100
Matematik specialisering 100
Summa:
2500