NA: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. Har du ambitioner, viljan att studera och siktet inställt på universitetoch högskola? Vårt naturvetenskapsprogram har inriktningen naturvetenskap och ger dig möjlighet att fördjupa dig inom laboration, forskning och bioteknik. Du får lära dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning, systematiska iakttagelser samt skicklighet i att dokumentera dina iakttagelser. Vi samarbetar med näringsliv och högre utbildning vilket kommer att både utmana dig och göra dig väl förberedd för framtiden. Väljer du vårt naturvetenskapsprogram får du full behörighet till högre utbildning mot till exempel läkare och ingenjör.
 

 

Fördjupning: BIOTECH

Siktar du på en karriär inom forskning och utveckling? Välj vår fördjupning biotech! Här lär du dig att arbeta naturvetenskapligt genom att planera och genomföra laborationer. Detta är en fördjupning för dig som ser en framtid inom utveckling och forskning. Du får full behörighet till högre utbildning. Genom ditt individuella val kan du, för att ytterligare stärka din konkurrenskraft, maximera antalet meritpoäng (2,5p) i ditt slutbetyg eller välja att bredda din utbildning.
 

Fördjupning: MASTER

Vill du spetsa dig inom matematik och engelska? Då är fördjupningen Master för dig! Här läser du alla matematik- och engelskakurser som erbjuds inom naturvetenskapsprogrammet. Du får full behörighet till högre utbildning, mot exempelvis läkare och ingenjör. Genom dina individuella val maxar du ditt meritvärde och breddar dig, t.ex. genom studier i programmering, och säkerställer också att du får en bred grund för framtida utmaningar.

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einsten

Mer om

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge dig förståelse för naturen, fysik och om kemiska processer.

Under utbildningen kommer du att utveckla en förståelse för att naturvetenskap bygger på både teori och praktisk erfarenhet. Därför är ett metodiskt och praktiskt förhållningssätt som experiment, laborationer och fältstudier vanliga under utbildningen. Omvärlden är i konstant förändring och med hjälp av både biologi, fysik och kemi kan samband förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig att analysera samband, och använda logiskt tänkande genomgående i alla ämnen.

I yrkeslivet och på högskolan kommer du behöva ha ett systematiskt tillvägagångssätt, kritiskt tänkande och att hantera problem som du får lära dig hos oss. Du kommer att få lära dig att utveckla resonemang, argumentera och föra resonemang vilket du även kommer ha stor nytta av i framtiden både vetenskapligt och yrkesmässigt. I form av utförande av experiment kommer din förmåga att ta eget ansvar och samarbetsförmåga utvecklas som är viktiga komponenter för framtiden.

Inriktningen naturvetenskap kommer ge dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Ansökningskod

NANAT

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Kemist
Läkare
Jurist
Lärare
Psykolog
Analytiker

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 400
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Fördjupningskurser: MASTER 200
Engelska 7 100
Matematik 5 100
Fördjupningskurser: BIOTECH 200
Bioteknik 100
Naturvetenskaplig specialisering – laboration och forskning 100
Individuellt val 200
Affärsjuridik 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Entrepenörskap 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 5 100
Musik 100
Moderna språk 100
Naturvetenskaplig specialisering – laboration och forskning 100
Bioteknik 100
Programmering 1 100
Fysik 3 100
Summa:
2500