NA: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap är för dig som tycker om naturvetenskap och har siktet inställt på vidare
studier. Kanske vill du i framtiden jobba som t.ex. läkare, ingenjör eller bioinformatiker. På programmet får du lära dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket bland annat innefattar kritisk tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Här har du möjlighet att få full behörighet till alla högskoleutbildningar och skaffa nyttiga meritpoäng. Våra labblokaler har toppmodern utrustning och vi arbetar med stöd av IT och relevant mjukvara.
 
Du läser följande fördjupning:
 

Fördjupning: BIOTECH

Biotech på NTI Gymnasiet Uppsala är perfekt för dig som vill specialisera dig inom naturvetenskap och IT. Våra labblokaler har
toppmodern utrustning och vi arbetar med stöd av IT och relevant mjukvara. IT är idag en naturlig del av det naturvetenskapliga området. Behovet av IT-kunniga naturvetare kommer i framtiden att växa sig ännu större. Under utbildningens gång får du lära dig ett naturvetenskapligt arbetssätt tillsammans med de teknologier och den programvara som används i arbetsliv och på universitet.
 

 

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einsten

Mer om

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge dig förståelse för naturen, fysik och om kemiska processer.

Under utbildningen kommer du att utveckla en förståelse för att naturvetenskap bygger på både teori och praktisk erfarenhet. Därför är ett metodiskt och praktiskt förhållningssätt som experiment, laborationer och fältstudier vanliga under utbildningen. Omvärlden är i konstant förändring och med hjälp av både biologi, fysik och kemi kan samband förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig att analysera samband, och använda logiskt tänkande genomgående i alla ämnen.

I yrkeslivet och på högskolan kommer du behöva ha ett systematiskt tillvägagångssätt, kritiskt tänkande och att hantera problem som du får lära dig hos oss. Du kommer att få lära dig att utveckla resonemang, argumentera och föra resonemang vilket du även kommer ha stor nytta av i framtiden både vetenskapligt och yrkesmässigt. I form av utförande av experiment kommer din förmåga att ta eget ansvar och samarbetsförmåga utvecklas som är viktiga komponenter för framtiden.

Inriktningen naturvetenskap kommer ge dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Ansökningskod

NANAT

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Kemist
Läkare
Jurist
Lärare
Psykolog
Analytiker

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 400
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Fördjupningskurser: BIOTECH 200
Bioteknik 100
Naturvetenskaplig specialisering 100
Individuellt val 200
Digitalt skapande 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Gränssnittsdesign 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 5 100
Matematik - specialisering 100
Moderna språk (Jap, Fr, Sp, Ty) 100
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Tillämpad programmering 100
Webbserverprogrammering 100
Summa:
2500