NA: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap är för dig som tycker om naturvetenskap och har siktet inställt på vidare
studier. Kanske vill du i framtiden jobba som t.ex. läkare, ingenjör eller bioinformatiker. På programmet får du lära dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket bland annat innefattar kritisk tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Här har du möjlighet att få full behörighet till alla högskoleutbildningar och skaffa nyttiga meritpoäng. Våra labblokaler har toppmodern utrustning och vi arbetar med stöd av IT och relevant mjukvara.
 
Du läser följande fördjupning:
 

Fördjupning: BIOTECH

Biotech på NTI Gymnasiet Uppsala är perfekt för dig som vill specialisera dig inom naturvetenskap och IT. Våra labblokaler har
toppmodern utrustning och vi arbetar med stöd av IT och relevant mjukvara. IT är idag en naturlig del av det naturvetenskapliga området. Behovet av IT-kunniga naturvetare kommer i framtiden att växa sig ännu större. Under utbildningens gång får du lära dig ett naturvetenskapligt arbetssätt tillsammans med de teknologier och den programvara som används i arbetsliv och på universitet.
 

 

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einstein

Mer om

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge dig förståelse för naturen, fysik och om kemiska processer.

Under utbildningen kommer du att utveckla en förståelse för att naturvetenskap bygger på både teori och praktisk erfarenhet. Därför är ett metodiskt och praktiskt förhållningssätt som experiment, laborationer och fältstudier vanliga under utbildningen. Omvärlden är i konstant förändring och med hjälp av både biologi, fysik och kemi kan samband förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig att analysera samband, och använda logiskt tänkande genomgående i alla ämnen.

I yrkeslivet och på högskolan kommer du behöva ha ett systematiskt tillvägagångssätt, kritiskt tänkande och att hantera problem som du får lära dig hos oss. Du kommer att få lära dig att utveckla resonemang, argumentera och föra resonemang vilket du även kommer ha stor nytta av i framtiden både vetenskapligt och yrkesmässigt. I form av utförande av experiment kommer din förmåga att ta eget ansvar och samarbetsförmåga utvecklas som är viktiga komponenter för framtiden.

Inriktningen naturvetenskap kommer ge dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Ansökningskod

NANAT

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Kemist
Läkare
Jurist
Lärare
Psykolog
Analytiker

Gymnasiegemensamma kurser1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma kurser450
Biologi 1100
Fysik 1a150
Kemi 1100
Moderna språk100
Gymnasiearbete100
Inriktningskurser400
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Fördjupningskurser: BIOTECH200
Bioteknik100
Naturvetenskaplig specialisering100
Individuellt val200
Digitalt skapande 1100
Engelska 7100
Entreprenörskap och företagande100
Gränssnittsdesign100
Idrott och hälsa 2100
Matematik 5100
Matematik - specialisering100
Moderna språk (Jap, Fr, Sp, Ty)100
Programmering 1100
Programmering 2100
Tillämpad programmering100
Webbserverprogrammering100
Summa:
2500