NA: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap ger dig möjlighet att fördjupa dig inom laboration, forskning och bioteknik. Programmet är för dig med ambitioner, som har viljan att studera och siktet inställt på universitet eller högskola. Du får lära dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning, systematiska iakttagelser samt skicklighet i att dokumentera dina iakttagelser.
 

Fördjupning: BIOTECH

I denna fördjupning specialiserar du dig mot bioteknik och naturvetenskap som är en växande och spännande framtidsbransch, även kallat life Science. Du fördjupar din naturvetenskapliga utbildning med ett fokusområde du vill utforska. Detta är en fördjupning för dig som ser en framtid inom utveckling och forskning i biologi, medicin och andra naturvetenskapliga discipliner.
 

Fördjupning: SUSTAINABLE SOCIETY

Denna fördjupning passar dig som är intresserad av klimat-, miljö- och hållbarhetsfrågor. Med utgångspunkt i FN:s globala mål och EU:s Green Deal lär du dig hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att skapa ett hållbart samhälle, och hur nya verktyg och tekniker kan hjälpa oss att uppnå de uppsatta målen.
 

 

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einstein

Mer om

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge dig förståelse för naturen, fysik och om kemiska processer.

Under utbildningen kommer du att utveckla en förståelse för att naturvetenskap bygger på både teori och praktisk erfarenhet. Därför är ett metodiskt och praktiskt förhållningssätt som experiment, laborationer och fältstudier vanliga under utbildningen. Omvärlden är i konstant förändring och med hjälp av både biologi, fysik och kemi kan samband förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig att analysera samband, och använda logiskt tänkande genomgående i alla ämnen.

I yrkeslivet och på högskolan kommer du behöva ha ett systematiskt tillvägagångssätt, kritiskt tänkande och att hantera problem som du får lära dig hos oss. Du kommer att få lära dig att utveckla resonemang, argumentera och föra resonemang vilket du även kommer ha stor nytta av i framtiden både vetenskapligt och yrkesmässigt. I form av utförande av experiment kommer din förmåga att ta eget ansvar och samarbetsförmåga utvecklas som är viktiga komponenter för framtiden.

Inriktningen naturvetenskap kommer ge dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Ansökningskod

NANAT

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Kemist
Läkare
Jurist
Lärare
Psykolog
Analytiker

Gymnasiegemensamma kurser1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma kurser450
Biologi 1100
Fysik 1a150
Kemi 1100
Moderna språk100
Gymnasiearbete100
Inriktningskurser400
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Fördjupning: BIOTECH200
Bioteknik100
Naturvetenskaplig specialisering100
Fördjupning: SUSTAINABLE SOCIETY200
Hållbart samhällsbyggande100
Naturvetenskaplig specialisering100
Individuellt val200
I mitten av åk 1 väljer du kurser till individuella valet. Vi kommer då presentera vilka kurser det finns att välja mellan.
Summa:
2500