Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Digital design

Digtal design är ett högskoleförberedande estetiskt program med inriktningen Estetik och media. Programmet ger dig fördjupade kunskaper inom digitala medier. Du fårlära dig de verktyg du behöver för att kunna kommunicera inom det estetiska området.

Designprogrammet ger dig en bra grund och behörighet till dina fortsatta studier på högskola/universitet
ROBERT SHIPTON | Lärare på NTI Helix

 

FÖRDJUPNINGAR NTI DESIGN

På NTI Design kan du antingen välja att läsa någon av de estetiska fördjupningarna eller vår högskolebreddning.

3D-DESIGN OCH SPELUTVECKLING

Är du intresserad av speldesign och spelgrafik? Eller kanske animerad film? Design och spelutveckling ger dig fördjupning inom 3D-produktion samt lär dig att planera och skapa design till spel och film. Mycket fokus ligger på spelgrafik, spelmiljöer och spelutveckling.

FOTO OCH DIGITALT SKAPANDE

Här fördjupar du dig inom fotografi och digital bildbehandling. Det är foto som konstnärligt uttryckssätt som ligger i fokus, men även andra digitala uttryckssätt berörs.

ILLUSTRATIONER OCH VISUALISERING

En fördjupning som innehåller illustration, grafisk formgivning och bildproduktion. Både digitala och analoga arbetsmetoder förekommer. Du lär dig bland annat skissteknik, färglära, typografi och digitaliseringsmetoder.

HÖGSKOLEBREDDNING

I högskolebreddningen har du möjlighet att utöka din behörighet till högskola och universitet. Du kan dessutom öka ditt meritvärde genom att läsa meritpoängskurser inom engelska, matematik och moderna språk.

IDROTTSPROFIL

På NTI Helix kan du kombinera dina studier med idrott. Läs mer om vår idrottsprofil här.

Design is so simple. That's why it's so complicated.

- Paul Rand

Estetiska programmet

Estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg aktuella i branschen. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Ansökningskod

ESEST

Exempel på

framtida yrken

Jurist
Grafisk Producent
Marknadskoordinator
Social Media Manager
Copywriter
Webbredaktör
Art Director
Front End-utvecklare
Inredningsarkitekt
UX-designer

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Gymnasiearbete 100
Programgemensamma kurser 150
Estetisk kommunikation 1 100
Konstarterna och samhället 50
Inriktningskurser 400
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Lokal inriktning 300
Webbutveckling 1 100
Datorteknik 1a 100
Entreprenörskap 100
Fördjupning: 3D-Design och spelutveckling 300
Gränssnittsdesign 100
Gränssnitt 3D 100
Musikproduktion 1 100
Fördjupning: Illustration och visualisering 300
Bild och form 1b 100
Grafisk illustration 1 100
Bild och form specialisering 100
Fördjupning: Foto och digitalt skapande 300
Fotografisk bild 1 100
Digitalt skapande 2 100
Fotografisk bild 2 100
Fördjupning: Högskolebreddning 300
Engelska 7 100
Matematik 2b 100
Moderna språk steg 3 100
Summa:
2500