NTI Gymnasieingenjör

Företag inom teknikbranschen skriker efter kvalificerad arbetskraft. För att korta ner vägen in i yrkeslivet, och öppna dörren för fler blivande produktionstekniker erbjuder vi ett gymnasieingenjörsprogram (även kallat tekniskt fjärde år) med profilen Produktionsteknik, med utgång i produktion och automation.
 
GYMNASIEINGENJÖR ÄR EN ETTÅRIG UTBILDNING MED 10 VECKORS APL/PRAKTIK FÖR DIG SOM VILL:

  • Börja arbeta med produktionsteknik och automation så snart som möjligt.
  • Få fördjupade kunskaper inom produktionsteknik, automation och processteknik innan du läser vidare vid universitet eller högskola.
  • Skaffa kontakter inom branschen och ha möjlighet till givande extraarbete och examensarbete under dina vidare studier.
  • Starta ett eget företag inom området.

 
ANSÖKAN:
Mer information kommer i samband med att ansökan öppnar.
 
BEHÖRIGHET:

  • Gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller El- och energiprogrammet. *
  • Godkänt betyg i kurserna Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1. **
  • Fylla som mest 22 år det kalenderår du påbörjar utbildningen.

 
*Du kan ansöka innan du tagit examen, och kompletterar sedan med ditt examensbevis. Du kan också ha motsvarande kunskaper, t.ex. IT-programmet om du läst kursen teknik 1.
** Eller motsvarande kunskap

 
UNDRAR DU NÅGOT?
Hör av dig till Dalila Adilagic, rektor på 0761 – 00 47 06 eller dalila.adilagic@ntig.se.

Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Produktionsteknik

Om utgången

Produktion och automation

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter i automation, produktion och processteknik. Du får också lära dig om produktion på system- och komponentnivå samt hur komponenterna i ett system samspelar. Du kommer att få kunskaper om produktionsfilosofi, som bland annat innefattar förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom kommer du att få fördjupade kunskaper och färdigheter inom projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation.

Gemensamma kurser300
Gymnasieingenjören i praktiken200
Examensarbete100
Inriktningskurser100
Produktionsfilosofi 1100
Profilkurser500
Praktisk ellära100
Industriell PLC-teknik100
Industriell robotteknik100
Teknik specialisering100
Produktionsutveckling 1100
Summa:
900