Språkintroduktion

Vi kan erbjuda dig Svenska som andraspråk, matematik, engelska, SO, NO, idrott, musik, bild och modersmål. Varje elev har en individuell studieplan med möjlighet att bli behörig till nationellt program på gymnasiet, i första hand yrkesprogram. Du kan också läsa vissa gymnasieämnen tillsammans med övriga elever på skolan.

Vi erbjuder Språkintroduktionsprogrammet för nybörjare och för fortsättningselever. Vi erbjuder också studiehandledning på ditt modersmål.

Språket befästs och stärks i mötet med andra människor och därför arbetar vi med integration, både på raster där pingisturneringar anordnas, och på lektioner då vi arbetar äm- nesövergripande och där elever från olika program samarbetar i olika projekt, till exempel i filmproduktion. Du deltar i skolans friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter.

ANSÖKAN

Du som är inskriven på en grundskola: sök via Gymnasieantagningen. Kontakta studievägledare på din skola för mer information.

Du som inte är inskriven på en grundskola: sök via Göteborgs stads Center för Språkintroduktion som du når på telefon: 031 – 367 10 54.