NTI Teknikvetenskap

Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap är den bredaste inriktningen och ger dig behörighet att söka vidare till olika civilingenjörsutbildningar. Du fördjupar dig inom fysik, matematik och teknik och kopplar dessa till teknikutveckling. Du lär dig om teknikvetenskapens olika arbetsmetoder och får utveckla din kreativa förmåga att lösa problem, ta initiativ och göra analys.

 

 

Fördjupning: ENGINEERING

Fördjupningen ger dig extra förberedelse för vidareutbildningar genom att du läser extra kurser i kemi och matematik. Kursen i matematik ger dig dessutom extra meritpoäng till högskolan. Det blir en naturlig väg till ingenjörsstudier.

 

E-SPORT

På NTI Helix kan du kombinera dina studier med e-sport. Läs mer om e-sport här.

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Mer om

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Ansökningskod

TETEK

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Teknisk specialist
Fysiker
Utvecklare
Lärare
Ekonom
Jurist
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100
Fördjupningskurser: Engineering 400
Programmering 1 100
Matematik 5 100
Kemi 2 100
Matematik specialisering 100
Individuellt val 200
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Digitalt skapande 1 100
Cad 1 50
Cad 2 50
Programmering 2 100
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 1 100
Näthandel 1 100
Näthandel 2 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2 50
Idrott och hälsa 2 100
Träningslära 1 100
Moderna språk bl.a. Japanska 100
E-sport (Idrott och hälsa 1 - Specialisering) 100
Summa:
2500