TE: Teknikvetenskap

Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap. Är du intresserad av teknik, matematik och naturvetenskap? Vårt teknikprogram med inriktning teknikvetenskap förbereder dig för fortsatta studier samtidigt som du får en spetskompetens inom teknik och bioteknik. Hos oss får du arbeta laborativt med den senaste tekniken och får utveckla din kreativitet i vårt Makerspace. Du kommer att få lära dig teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för modellering, simulering, styrning och reglering. I verklighetsnära projekt tränas du i projektledning, kommunikation, samarbete och problemlösning. Här utmanas du i innovativt tänkande och teknikutveckling för en hållbar framtid. Programmet ger en gedigen teknisk utbildning som ger dig stora valmöjligheter i framtiden.
 

Fördjupning: BIOTECH

Vill du arbeta med att utveckla ny teknik inom bioteknik eller andra framtidsbranscher? Med vår fördjupning biotech får du en teknikutbildning utöver det vanliga! Den ger dig fördjupade kunskaper i matematik, fysik och teknik samtidigt som du breddar dig med studier i biologi och bioteknik. Programmet ger en bred behörighet till högskolan där du kan välja att studera vidare till civilingenjör inom t.ex. bioteknik, medicinteknik och teknisk fysik.
 

 

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Mer om

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Ansökningskod

TETEK

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Teknisk specialist
Fysiker
Utvecklare
Lärare
Ekonom
Jurist
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser1100
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma kurser400
Fysik 1a150
Kemi 1100
Teknik 1150
Gymnasiearbete100
Inriktningskurser300
Fysik 2100
Matematik 4100
Teknik 2100
Fördjupningskurser: Biotech400
Biologi 1100
Bioteknik100
Teknik – specialisering100
Programmering 1100
Individuellt val200
Affärsjuridik100
Digitalt skapande 1100
Engelska 7100
Entreprenörskap100
Grafisk kommunikation100
Idrott och hälsa 2100
Matematik 5100
Musik100
Moderna språk100
Fysik 3100
Naturvetenskaplig specialisering100
Summa:
2500