TE: Teknikvetenskap

Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap. Är du intresserad av teknik, matematik och naturvetenskap? Vårt teknikprogram med inriktning teknikvetenskap förbereder dig för fortsatta studier samtidigt som du får en spetskompetens inom teknik och bioteknik. Hos oss får du arbeta laborativt med den senaste tekniken och får utveckla din kreativitet i vårt Makerspace. Du kommer att få lära dig teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för modellering, simulering, styrning och reglering. I verklighetsnära projekt tränas du i projektledning, kommunikation, samarbete och problemlösning. Här utmanas du i innovativt tänkande och teknikutveckling för en hållbar framtid. Programmet ger en gedigen teknisk utbildning som ger dig stora valmöjligheter i framtiden.
 

Fördjupning: BIOTECH

Vill du arbeta med att utveckla ny teknik inom bioteknik eller andra framtidsbranscher? Med vår fördjupning biotech får du en teknikutbildning utöver det vanliga! Den ger dig fördjupade kunskaper i matematik, fysik och teknik samtidigt som du breddar dig med studier i biologi och bioteknik. Programmet ger en bred behörighet till högskolan där du kan välja att studera vidare till civilingenjör inom t.ex. bioteknik, medicinteknik och teknisk fysik.
 

 

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Mer om

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Ansökningskod

TETEK

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Teknisk specialist
Fysiker
Utvecklare
Lärare
Ekonom
Jurist
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100
Fördjupningskurser: Biotech 400
Biologi 1 100
Bioteknik 100
Teknik – specialisering 100
Programmering 1 100
Individuellt val 200
Affärsjuridik 100
Digitalt skapande 1 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Grafisk kommunikation 100
Idrott och hälsa 2 100
Matematik 5 100
Musik 100
Moderna språk 100
Fysik 3 100
Matematik – specialisering 100
Naturvetenskaplig specialisering 100
Summa:
2500