TE: Teknikvetenskap

Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap förbereder dig för fortsatta studier, samtidigt som du får en spetskompetens inom teknik. Vi gör allt för att du ska vara väl förberedd för högskolestudier inom främst teknik, programmering och naturvetenskap. Det är en gedigen teknisk utbildning som ger dig stora valmöjligheter i framtiden. Du kan exempelvis läsa vidare till systemvetare, programmerare eller civilingenjör.
 

Fördjupning: CODE

Här ligger starkt fokus på tech och programmering. Förutom kurserna programmering och teknik – specialisering, ingår även matematik 5 i fördjupningen.
 

Fördjupning: BIOTECH

Med dagens utveckling av och möjligheter med artificiell intelligens och internet of things, är denna fördjupning inom biotech en framtidsbransch. Här kombineras biologi och teknik för du ska få en unik möjlighet att utforska hur nya tekniker kan användas inom hållbarhet, miljö och biologi. Med en extra kurs i programmering är du väl förberedd för en digitaliserad framtid.
 

 

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

- Steve Jobs

Mer om

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen bidrar till att utveckla din förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling.

Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system.

Ansökningskod

TETEK

Exempel på

framtida yrken

Civilingenjör
Teknisk specialist
Fysiker
Utvecklare
Lärare
Ekonom
Jurist
Entreprenör

Gymnasiegemensamma kurser 1100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 400
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Teknik 1 150
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 300
Fysik 2 100
Matematik 4 100
Teknik 2 100
Fördjupning: CODE 400
Programmering 1 100
Webbutveckling 1 100
Tillämpad programmering 100
Matematik 5 100
Fördjupning: BIOTECH 400
Biologi 1 100
Bioteknik 100
Teknik - specialisering 100
Programmering 1 100
Individuellt val 200
Välj två av följande kurser:
Engelska 7 100
Astronomi 100
Entreprenörskap 100
Idrott och hälsa 1 - specialisering 100
Matematik - specialisering 100
Retorik 100
Programmering 2 100
Webbutveckling 100
Matematik 5 100
Summa:
2500