Beteendevetenskap

Mer om

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du att få en bred kunskap inom samtliga samhällsvetenskapliga områden med möjlighet för fördjupning inom beteendevetenskap eller medieämnen.

Under utbildningen kommer du få lära dig om samspelet mellan individ och samhälle på lokal och global nivå. I detta ingår ämnen rörande demokrati, kommunikation, jämställdhet, etik, och miljö. Ur ett historiskt perspektiv kommer du att förstå förhållanden i dagens samhälle för att kunna förstå framtida samhällsförändringar. Utifrån studier av samhällsfrågor kommer utbildningen ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till information och vetenskap.

I en allt snabbare förändrande värld blir digitaliseringen viktigare att förstå både för individ och organisation. Hos oss kommer du att få lära dig: hur medierna påverkar samhället, hur informationsprocesser ser ut på organisations-, företags- och individnivå.

I yrkeslivet kommer du ha användning av ditt kritiska förhållningssätt i hur du granskar situationer och strukturer. Du kommer att få möjlighet att utveckla din kreativa färdigheter genom producera texter och tal, både självständigt och utifrån gruppsituationer som du kommer ha användning av i senare studier och i yrkeslivet.

Ansökningskod

SABET

Om inriktningen

Inriktningen beteendevetenskap kommer ge dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i flera olika sammanhang. Du kommer att fördjupa din förståelse av människors agerande som individer, i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Hos oss kommer du även lära dig om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 450
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Summa:
2500