Mer om

Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där du får utveckla dina kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.

Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan människor. Under din utbildning hos oss kommer du utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, både individuellt och tillsammans med andra.

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande är centralt i vår utbildning. Vi utvecklar din förmåga att ta ansvar för ditt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande förbereder dig inför konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.

Ansökningskod

ESEST

Om inriktningen

Estetik och media

Inriktningen estetik och media ger dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ger dig möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter.

Inriktningskurser
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Medieproduktion 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Summa: 400