Läs om vår hantering av Covid-19.

Naturvetenskap och samhälle

Programmet är högskoleförberedande och kombinerar naturvetenskap med studier av människan som biologisk, social och kulturell varelse. Du får en bred och fördjupad förståelse för vårt samspel med naturen, samhället och tekniken. På NTI Gymnasiet använder du den senaste tekniken inom området, så att du ska vara väl förbredd inför framtiden.

Fördjupning

På fördjupningen läser du kurserna engelska 7, programmering 1, psykologi 1 och Filosofi 1. Efter gymnasiet kan du studera vidare och bli till exempel psykolog, biomedicinsk analytiker, forskare, journalist eller lärare.

The important thing is to never stop questioning.

- Albert Einsten

Mer om

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen på NTI Gymnasiet kommer du ha kunskaper inom främst naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet kommer ge dig förståelse för naturen, fysik och om kemiska processer.

Under utbildningen kommer du att utveckla en förståelse för att naturvetenskap bygger på både teori och praktisk erfarenhet. Därför är ett metodiskt och praktiskt förhållningssätt som experiment, laborationer och fältstudier vanliga under utbildningen. Omvärlden är i konstant förändring och med hjälp av både biologi, fysik och kemi kan samband förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig att analysera samband, och använda logiskt tänkande genomgående i alla ämnen.

I yrkeslivet och på högskolan kommer du behöva ha ett systematiskt tillvägagångssätt, kritiskt tänkande och att hantera problem som du får lära dig hos oss. Du kommer att få lära dig att utveckla resonemang, argumentera och föra resonemang vilket du även kommer ha stor nytta av i framtiden både vetenskapligt och yrkesmässigt. I form av utförande av experiment kommer din förmåga att ta eget ansvar och samarbetsförmåga utvecklas som är viktiga komponenter för framtiden.

Inriktningen naturvetenskap och samhälle på NTI Gymnasiet kombinerar naturvetenskap med studier av människan och den senaste tekniken inom området.

Ansökningskod

NASAM

Exempel på

Framtida yrken

Arbetsterapeut
Dietist
Fysioterapeut
Arkitekt
Psykolog
Socionom
Biomedicinsk analytiker
Forskare
Journalist
Lärare

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 450
Biologi 1 100
Fysik 1a 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Gymnasiearbete 100
Inriktningskurser 200
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Summa:
2500