Mer om

Gymnasieingenjör - tekniskt fjärde år

Teknikprogrammet (4:de år) är ett eftertraktat yrkesprogram. Programmet innebär att du blir gymnasieingenjör och bygger vidare på teknikprogrammet. Detta är ett perfekt program för dig som vill arbeta direkt efter utbildningen.

Under utbildningen hos oss kommer du utveckla förståelse av teknikens roll i samhället, där samspelet mellan människa och teknik blir allt vanligare. Centralt för teknikutveckling är att analysera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Därför säkerställer vi att du utvecklar din förmåga att analysera och förstå tekniska system. Inom utbildningen ingår även praktik, där du får möjlighet att knyta kontakter i branschen och få relevant yrkeserfarenhet som faktiskt betyder något.

I yrkeslivet kommer du ha användning av att arbeta med ett kreativt och konstruktivt förhållningssätt till tekniken. Detta får du lära dig hos oss genom självständigt och systematiskt arbete för att kunna bemöta den digitala framtiden på bästa sätt.

Profil

Produktionsteknik

Om utgången

Produktion och automation

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter i automation, produktion och processteknik. Du får också lära dig om produktion på system- och komponentnivå samt hur komponenterna i ett system samspelar. Du kommer att få kunskaper om produktionsfilosofi, som bland annat innefattar förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom kommer du att få fördjupade kunskaper och färdigheter inom projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation.

Gemensamma kurser 300
Gymnasieingenjören i praktiken 200
Examensarbete 100
Summa:
900