Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Carina som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Benjamin.

Carina Sahlén, rektor
E-post: carina.sahlen@ntig.se
Telefon: 0500-46 99 60

Benjamin Strandman, studie- och yrkesvägledare
E-post: benjamin.strandman@ntig.se
Telefon: 0500-41 69 90