Pluggkoden

NE – Nationalencyklopedin

Ett uppslagsverk på Internet. Här finns fakta och kortare artiklar om det mesta. För att logga in via mobilen: Välj skolfederation, välj Academedia Support AB 3, logga sedan in med ditt Academediainlogg.

Britannica School

Encyclopedia articles, multimedia, primary sources, games, and other learning resources (this site only works via your school computer).

Behöver du stöd med dina studier?

Prata med din mentor eller kontakta skolans specialpedagog Helena Larsson: helena.larsson@ntig.se

ILT – Inläsningstjänst

Här finns inlästa läromedel som ljudböcker. För att logga in via mobilen: Välj skolfederation, välj Academedia Support AB 3, logga sedan in med ditt Academediainlogg.

Matteboken.se

En webbsida på Internet som förklarar matematik med text och videos.

Orka plugga –

Här är avsnitt från UR Skola med tips om studieteknik