Prövning av kurs

Här kan både du som är elev i gymnasieskolan och du som inte är elev göra en anmälan till prövning av kurs.

Du som är elev i gymnasieskolan

Elev som tidigare fått betyg F på en kurs eller gymnasiearbetet har rätt att göra prövning.

Vad är en prövning?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg på någon kurs kan/har rätt att göra prövning för att få ett godkänt betyg. Prövningen ska pröva mot samtliga kunskapskrav i den aktuella kursen och det är viktigt att tänka på att inläsningen inför en prövning kan bli omfattande.

En prövning bygger inte på en viss kurslitteratur utan din prövande lärare bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån de nationella kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan. I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment. Läs mer här, länk till skolverkets information om prövning.

Du som inte är elev i gymnasieskolan

Du som inte är elev men vill ha betyg från gymnasieskolan kan vända dig till skolan för att genomgå prövning för betyg. Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg i en kurs. Prövningen kan även gälla gymnasiearbetet. En avgift tas ut på 500 kr per kurs.

Ansökan

För att ansöka om prövning vänder du dig till skolans expedition. Din anmälan hamnar hos rektor som tar beslut om det blir en prövning eller inte. Du får besked i den mejl som du angett i anmälan.

När rektor beviljat prövningen ges uppdraget till en lärare. Läraren kontaktar sedan dig med en plan om hur prövningen kan genomföras. Prövningen påbörjas. (Om du väljer att inte fullfölja prövningen kommer den att avbrytas).