Vanliga frågor om NTI Skövde

 

Var ligger skolan?

Sommaren 2022 flyttade vi till helt nyrenoverade, centrala lokaler på John Grönvalls plats 2 som är ännu bättre anpassade efter våra program och utbildningar. Här kan du läsa mer om flytten!

 

Var har jag idrott?

Vi har en egen idrottssal i direkt anknytning till skolan.
 

Får jag en dator?

Alla våra elever får låna en dator under utbildningstiden.
 

Har skolan en matsal?

Skolan har en egen restaurang som delas med Praktiska Gymnasiet, där det serveras skollunch varje dag.
 

Hur många elever går på skolan?

Det går ca 220 elever på skolan och det går upp till 32 elever i varje klass.
 

Hur många elever går det på de olika programmen?

Vi erbjuder 32 platser på våra teoretiska program och 26 platser på de yrkesförberedande programmen.
 

Hur ser schemat ut?

Det kan se olika ut beroende på vilka kurser du läser. Men vanligt är att man börjar runt 08.30 och slutar runt 16. Sedan kan man ibland börja och sluta tidigare eller börja och sluta lite senare.
 

Vilka språk erbjuder skolan?

Skolan erbjuder japanska steg 1 och steg 2 som moderna språk.
 

Erbjuder skolan läxhjälp?

Läxhjälp erbjuds under den resurstimme eleverna disponerar tillsammans med mentorerna.
 

Får jag busskort av skolan?

Som elev hos oss får du ett busskort för dina dagliga resor. Vi hjälper dig att ordna busskortet i början av läsåret.
 

Varför ska jag välja NTI Gymnasiet Skövde?

Vårt uppdrag är att överträffa alla förväntningar som både du och dina föräldrar har på en gymnasieutbildning samt att förbereda dig för framgång, både i eftergymnasiala studier och ditt yrkesliv.

NTI Gymnasiets utbildningsfilosofi handlar i grund och botten om mod. Vi vill ge dig modet att gå din egen väg och att våga lyckas. Med världen som arbetsplats, kreativitet som huvudämne och IT som verktyg kan du och dina klasskamrater växa som människor och bli precis vad ni vill.
 

Är NTI Gymnasiet Skövde en friskola?

NTI Gymnasiet Skövde är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.
 

Vad är en friskola?

En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.