Kontakta NTI Gymnasiet Södertälje

Kontakt

Telefon: 08 – 550 838 52
E-post: sodertalje@ntig.se

Personal

Lärare matematik, fysik

Shirin Rafiee

Lärare matematik, teknik

Hiba Jameel

Förstelärare, kemi, naturkunskap

Lena Wallenius

Lärare svenska, svenska som andraspråk

Jean Azar

Specialpedagog, lärare engelska

My Eklundh

Programansvarig IT-programmet, programmering, SO-ämnen

Martin Lundqvist

Lärare elämnen

Robert Tüysüz

Förstelärare, programansvarik Teknikprogrammet, programmering

Tobias Lindberg

Lärare nätverksämnen

Per-Anders Karlsson

Lärare IT-ämnen, administratör

Roberto Potrus

Lärare idrott, engelska

Håkan Jensgård

Lärare matematik

Johan Sundström

Skolkurator

Inger Azrak

Skolsköterska

Marie Wahlbom

Elevassistent

Jessica Broström

Elevassistent

Marie Nylén