Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Malin som är rektor på skolan.

Malin Gustafsson, rektor
E-post: malin.gustafsson@ntig.se
Telefon: 0725 30 31 29