Terminstider

VT2020

Sportlov v 9

Påsklov v 15

Skolavslutning 10 juni

Student 10 juni

Lovdagar 1 maj, 21-22 maj