Färdighetsprov Estetiska Programmet

Färdighetsprov Estetiska programmet 2021

 
När du ansöker till Estetiska programmet på NTI gymnasiet Södertörn kommer du bli kallad till en intervju som kommer ta ca 20 minuter. Vi kommer fokusera på ett kort samtal, där du också kommer få visa upp dina färdigheter.
 

Färdighetsprov Design

Vi vill få en uppfattning om dina erfarenheter av design och mediaproduktion.

Förbered ett par saker att visa upp för oss. Det kan till exempel vara en teckning, ett foto, en webbsida, en film eller en animation.

Du kan visa upp ditt verk från till exempel en länk på internet eller ett USB-minne, eller såklart i fysisk form, som papper. Vi kommer ha ett samtal om hur du gått tillväga när du skapat ditt verk.

Du kommer också få göra en kort uppgift på plats. Det kommer att bli en enkel övning som bara tar några minuter att göra.

Vi är intresserade av allt du kan och därför tycker vi det är viktigt att träffa dig. Du har dessutom säkert mer erfarenhet och kunskaper i design än vad du själv tänker på.
 
Välkommen med din ansökan! Hör av dig om du har frågor om vårt estetiska program, kurser eller färdighetsprovet.
 
Med vänliga hälsningar,

Niklas Alexandersson                                                     Joakim Knutsson

niklas.alexandersson@ntig.se                                        knutsson.joakim@ntig.se

Lärare i musik och musikproduktion                               Lärare i design och mediaproduktion