Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Anette som är rektor på skolan.

Anette Bjärås, rektor
E-post: anette.bjaras@ntig.se
Telefon: 08-556 408 51