Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Anette som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Julia.

Anette Bjärås, rektor
E-post: anette.bjaras@ntig.se
Telefon: 08-556 408 51

Julia von Hellens, studie- och yrkesvägledare
E-post: julia.vonhellens@ntig.se
Telefon:076-006 97 04