På föräldramötet den 24/8 meddelades det att alla bedömningar kommer att finnas i StudyBee och inte i Schoolsoft.
Skolan kommer att avvakta med detta tills vidare.
Det betyder att information om bedömningar fortfarande kommer att finnas i Schoolsoft.

Om ni missade föräldrammötet 24:e augusti hittar ni en inspelning av mötet här