Hur ser egentligen kopplingen mellan Huddinges lärosäten och lokala företag ut?

Den frågan besvarade Anette Bjärås, rektor på NTI gymnasiet Södertörn, i en artikel publicerad i Huddinges Affärer i förra veckan. I artikeln berättar Anette om hur NTI sedan starten 2002 har arbetat aktivt med att skapa ett kontaktnät med företag och att det utgör en viktig del i att hålla utbildningen uppdaterad utefter vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Genom ett tydligt samarbete med aktörer inom tech- och digitaliseringsbranchen ser NTI till att utbildningen ligger i framkant, så att eleverna på bästa sätt förbereds inför framtiden. Det går även hand i hand med NTI gymnasiets vision om att utbilda elever för att de ska kunna leda och navigera i en teknikdominerad framtid.

Hela artikeln finns att läsa i det senaste numret av Huddinge affärer.

Här hittar du mer information om våra utbildningar!