Rektor har ordet


Jag är stolt över att hälsa er välkomna  till vår fina skola. Du hittar oss sedan 2001 i Flemingsbergs centrum. Vi har ljusa och fräscha lokaler och en lugn skolmiljö. Vi som jobbar här har alla ett starkt intresse av Tech och tillsammans med våra elever jobbar vi för att de ska kunna utveckla och fördjupa dessa kompetenser och förmågor. Vi är extra stolta över vår tekniska kompetens och vår förmåga att hjälpa eleverna vidare inom fördjupningarna för de olika programmen. Skolan och våra lokaler ger goda möjligheter till samarbeten och gemensamt lärande över program- och årskursgränser. Kommer du till oss hoppas vi och tror att du känner den trevliga stämningen på skolan.

Alla är välkomna till NTI Gymnasiet Södertörn, och eleverna vittnar år efter år om att de känner sig trygga och att de trivs med skolan, klasskamraterna och studiemiljön. Sist men inte minst blir vi stolta när tidigare elever kommer tillbaka till skolan och säger att den utbildning de fick hos oss har förberett dem väl för vidare studier eller arbete.

Våra lärare arbetar med ett systematiskt kollegialt lärande för att hela tiden utveckla undervisningen i alla ämnen. Att vi är en relativt liten skola gör det också enklare för eleverna att lära känna lärarna lite närmare, och vice versa. Jag tror att det är ett framgångsrecept, då det underlättar för eleverna att be om- och få hjälp med sådant man ännu inte kan eller sådant man bara vill lära sig ännu mer om.

Vi är övertygade om att alla elever kan lyckas och vårt uppdrag är att hjälpa varje enskild elev att nå så långt som möjligt. Hos oss kan du ta nästa steg mot dina mål.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig om du har frågor.

Anette Bjärås
Rektor

anette.bjaras@ntig.se